مصطفی آشتیانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف"مصطفی آشتیانی" پسر دوم " حاج‌میرزا حسن " مجتهد معروف، ساکن تهران بود.
[۱] بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۴، ص۱۰۱، تهران، زوار، ۱۳۵۷.فعالیت‌های سیاسی

[ویرایش]

به دلیل دوستی با "میرزاعلی اضعر خان" (اتابک اعظم) و به واسطه نفوذ پدرش در روزگار خود معروف و تقریبا مرجع خاص و عام در مسائل عمومی‌بود. در اواخر (۱۳۳۶ق) که عده‌ای از علمای تهران به «حرم عبدالعظیم» رفتند
[۲] ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۱، ص۲۲۲، تهران.
و علیه " محمدعلی شاه " متحصن شدند. "میرزا مصطفی" یکی از روسای آن دسته بود، در اوایل سال ۱۳۲۷ به تحریک دربار "محمدعلی شاه" عده‌ای شبانه به خانه‌ی او ریختند و او را به طرز وحشتناکی به قتل رساندند. سن او بیشتر از ۵۰ سال نبود.
[۳] علوی، ابولحسن، رجال عصر مشروطیت، ص۱۰۷، به کوشش: حبیب یغمایی، تهران، اساطیر.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران، ج۴، ص۱۰۱، تهران، زوار، ۱۳۵۷.
۲. ملک زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۱، ص۲۲۲، تهران.
۳. علوی، ابولحسن، رجال عصر مشروطیت، ص۱۰۷، به کوشش: حبیب یغمایی، تهران، اساطیر.


منبع

[ویرایش]

سایت‌پژوهه، برگرفته از مقاله «خاندان آشتیانی» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۴/۵    


جعبه ابزار