معما

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمعما اسم مفعول از مصدر تعمیه به‌معنی کور کردن است.


معما

[ویرایش]


← معنای لغوی


معما اسم مفعول از مصدر تعمیه به‌معنی کور کردن است.
[۱] لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه‌ی معما.


← معنای اصطلاحی


و در اصطلاح ادبیات صنعتی است که در آن نام کسی یا چیزی را پوشیده کنند. در واقع معما شعر کوتاهی است که شاعر در آن اسم کسی یا چیزی را پنهان کرده است و خواننده پس از تأمل بسیار می‌تواند آن نام را بیابد؛ گوینده‌ی شعر به کمک شگردهای مختلف از قبیل تصحیف و قلب، خواننده را به کشف اسم هدایت می‌کند.

←← معمایی با نام بلقیس


مثلا در شعر زیر اسم بلقیس به‌ صورت معما آمده است:
گر بخواهی نام آن زیبا رخ سیمین بدن ••• رو تو قلب قلب را بر قلب قلب قلب زن
[۲] انواع ادبی، شمیسا، سیروس؛ تهران، میترا، ۱۳۸۵، ص۲۵۶.

مقلوب کلمه‌ی قلب را که بلق است، وقتی بر مقلوب حرف وسط کلمه‌ی قلب یعنی لام که به حساب ابجد "سی" و مقلوب آن "یس" است بپیوندند، "بلقیس" می‌شود.

←← معمایی با نام علی


تیری و کمانی و یکی نقشه شانه ••• بنگار و به پسوند به سوفار یکی تیر
نام بت من باز شناسی به تمامی ••• آن بت که به خوبیش قرین نیست به کشمیر

که در آن مقصود از تیر شکل لام وسط کلمه‌ی علی و کمان شکل عین اول کلمه و نقش شانه شکل مدور "ی" آخر کلمه است و سوفار تیر مقصود سر کلمه است.

دیدگاه اکثر محققان درباره صنعت معما

[ویرایش]

با آن‌که بسیاری از شاعران قرن نهم و دهم در این فن بسیار مهارت به خرج داده‌اند و این صنعت در کتب سنتی جزء صنایع بدیعی معنوی آورده شده است، اما اکثر محققان برای آن به‌عنوان یک صنعت، ارزشی قائل نیستند، استاد همایی می‌گوید: ساختن معما و حل کردن آن جز تلف کردن وقت و بیهوده‌کاری نتیجه‌ای ندارد و تنها به درد کسی می‌خورد که بیکار در گوشه‌ای مثل زندان افتاده باشد.
[۳] فنون بلاغت، همایی، جلال‌الدین؛ تهران، توس، ۶۱، ج۱، ص۳۴۲.


گسترش صنعت معما

[ویرایش]

از قرن ششم به بعد بر پیچیدگی و ابهام این‌گونه اشعار معماگونه افزوده شد و بیش از پیش مورد توجه و طبع‌آزمایی گویندگان قرار گرفت و تقریبا بیشتر شعرا قسمتی از وقت خود را صرف ساختن این معماها کردند. این فن در دوره‌ی تیموری و صفوی نیز رواج زیادی پیدا کرد و ساختن معماهای دشوارتر، مهارت و استادی تلقی می‌شد. این جریان تقریبا تا قرن دوازدهم دوام دارد و سرانجام این تکلفات ادبی با ظهور نهضت بازگشت ادبی به سبک قدما سپری می‌شود.

قرن نهم و دهم دوره‌ی شیوع و اعتبار معما و به‌طورکلی گونه‌ی شعر تکلف‌آمیز است. جامی شاعر قرن نهم و دو معاصر او "ملا میرحسین معمایی" و "ملا شهاب‌الدین حقیری معمایی" و "محتشم کاشانی" معاصر شاه طهماسب و "ملا حیدر معمایی" معاصر شاه عباس و بالاخره "ملا اهلی شیرازی" که بنا به گفته‌ی صاحب تذکره‌ی نصرآبادی در معما و لغز و اشعار مصنوع بی‌مانند بوده است، همگی از شاعرانی هستند که معما و لغزگونه‌های زیادی در آثار آنان دیده می‌شود. اینان غالبا در جمع‌های ادبی که معمولا در قهوه‌خانه‌ها تشکیل می‌شد، گرد هم می‌آمدند و معماهای خود را طرح می‌کردند و هر یک به حل معمای دیگری می‌کوشید و از این راه در تبحر و مهارت بر یکدیگر سبقت می‌جستند. برخی از این شاعران آن‌قدر در این نوع شعر تخصص می‌جستند که به معمایی شهرت می‌یافتند.
[۴] بدیع نو، محبتی، مهدی؛ تهران، سخن، ۱۳۸۰، ص۱۲۵.
"جامی" خود به تبحر خویش در این فن اشاره می‌کند:
به قصد قصائد شدم تیزگام ••• برآمد به نظم معمام نام

نقلی در تذکره‌ نصرآبادی

[ویرایش]

در تذکره‌ی نصرآبادی درباره‌ی جامی این‌طور آمده است: و قطع نظر از این‌که جامع علوم بوده در شعر معما سرآمد است و کلیاتش سی‌هزار بیت می‌شود و درباره‌ی معما سه رساله دارد. خود جامی با همه مهارتش در فن معما درباره‌ی "ملا میرحسین معمایی" این‌طور گفته است اگر من می‌دانستم که "ملا میرحسین" این‌گونه معما می‌گوید معما نمی‌گفتم.
[۵] شعر و ادب فارسی، موتمن، زین‌العابدین؛ تهران، زرین، ۱۳۶۴، ص۳۴۰.


معمایی در اعداد

[ویرایش]

محاسب در این نکته آگاه نیست ••• که پنجاه را می‌شمارند سی
منظور شاعر از پنجاه در واقع پنج «آه» است که آه در حساب جمل مساوی است با شش و پنج آه می‌شود سی.
[۶] شعر و ادب فارسی، موتمن، زین‌العابدین؛ تهران، زرین، ۱۳۶۴، ص۳۴۱.حساب جمل

[ویرایش]

حساب جمل نیز جزو معماست؛ در ادب فارسی نقش بسزایی در ثبت وقایع داشته است که در آن سرایندگان برای هر واقعه‌ای چه جزئی و چه کلی با سرودن ماده‌ی تاریخی آن واقعه را با شعر ثبت می‌کردند. مثلا فردوسی تاریخ اتمام سرودن شاه‌نامه را در بیتی این چنین آورده است:

ز هجرت شده پنج هشتاد بار ••• که گفتم من این نامه شاهوار

← بیتی از سعدی


و سعدی نیز تاریخ تألیف گلستان را در بیتی این‌گونه آورده است:
در این مدت که ما را وقت خوش بود ••• ز هجرت ششصد و پنجاه و شش بود

← سخنی از نظامی


همچنین "نظامی گنجوی" در کتاب "لیلی و مجنون" از تخلص خود یعنی نظامی استفاده کرده و گفته است چون نظامی به حساب جمل برابر با ۱۰۰۱ است در نتیجه این عدد برابر اسماء الحسنی است و درباره‌ی نام خود "الیاس" در توصیفی می‌گوید اگر حرف‌های الف و ب به حساب جمل از آن کم شود ۹۹ به‌ دست می‌آید که این عدد نیز برابر با اسماءالحسنی است و بدین واسطه خود را مصون از هر گزندی در زندگی می‌داند:
[۷] حساب جمل در شعر فارسی، صدری، مهدی؛ تهران، مرکز، ۱۳۷۸، ص۶.


مادر که سپند یار دادم ••• با درع سپند یار زادم
در خط نظامی ار نهی گام ••• بینی عدد هزار و یک تام
و الیاس "کالف" بری ز لامش ••• هم "با" نود و نه است نامش
زین‌گونه هزار و یک حصارم ••• با صد کم یک سلیح دارم
هم خار غم از کشیدن رنج ••• هم ایمنم از بریدن گنج


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه‌ی معما.
۲. انواع ادبی، شمیسا، سیروس؛ تهران، میترا، ۱۳۸۵، ص۲۵۶.
۳. فنون بلاغت، همایی، جلال‌الدین؛ تهران، توس، ۶۱، ج۱، ص۳۴۲.
۴. بدیع نو، محبتی، مهدی؛ تهران، سخن، ۱۳۸۰، ص۱۲۵.
۵. شعر و ادب فارسی، موتمن، زین‌العابدین؛ تهران، زرین، ۱۳۶۴، ص۳۴۰.
۶. شعر و ادب فارسی، موتمن، زین‌العابدین؛ تهران، زرین، ۱۳۶۴، ص۳۴۱.
۷. حساب جمل در شعر فارسی، صدری، مهدی؛ تهران، مرکز، ۱۳۷۸، ص۶.


منبع

[ویرایش]
پژوهشکده باقرالعلوم.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات ادبی | واژه شناسی
جعبه ابزار