مفضل بن قدامه عجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفضل بن قدامه عجلی معروف به ابوالنجم عجلی، از شاعران رجزسرا در عصر امویان بود و سرانجام به سال ۱۲۸ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مفضل (فضل) بن قدامة بن عبیدالله بن حارث، از رجزسرایان برجسته دوران اسلامی و از طبقه اول آنان بود. اصمعی او را برتر از دیگر شاعران رجزسرا می‌دانست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین، الاغانی، ج۱۰، ص۳۴۴.    
۲. بغدادی، عبدالقادر، خزانه الادب، ج۱، ص۱۰۳.    


منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۲۸.

جعبه ابزار