مفهوم لقب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمفهوم لقب، بحث از انتفا یا عدم انتفای حکم در صورت انتفای لقب است.


تعریف

[ویرایش]

مقصود از لقب نزد اصولیون اعم است از این که اسم جنس باشد، مثل: «رجل ومراة» یا علم شخص باشد، مثل: «محمد و علی»، یا جامد باشد یا مشتق .
در این که لقب (مثل: «اطعم الفقیر») مفهوم دارد (یعنی غیر فقیر را اطعام نکن) یا ندارد، اختلاف است، اما بیشتر عالمان شیعی و سنی برای آن مفهومی قائل نیستند.
[۳] اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۴۱.
[۴] التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، ص۲۶۱.
[۵] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۷۳.
[۷] اصول الفقه، خضری، محمد، ص۱۴۴.
[۹] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص۲۸۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۱، ص۱۳۰.    
۲. کفایة الاصول، آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، ص۲۱۲.    
۳. اصول الفقه، ابو زهره، محمد، ص۱۴۱.
۴. التمهید فی تخریج الفروع علی الاصول، اسنوی، عبد الرحیم بن حسن، ص۲۶۱.
۵. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۱۷۳.
۶. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۷۹.    
۷. اصول الفقه، خضری، محمد، ص۱۴۴.
۸. نهایة الافکار، عراقی، ضیاء الدین، ج۱، ۲، ص۵۰۲.    
۹. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص۲۸۳.
۱۰. اصطلاحات الاصول، مشکینی، علی، ص۲۵۱.    
۱۱. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۱، ۲، ص۱۷۹.    
۱۲. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ج۲، ص۴۹۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۷۶۸، برگرفته از مقاله «مفهوم لقب».    

رده‌های این صفحه : مفهوم مخالف
جعبه ابزار