مقبره ابوالمعالی هیتی‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزیارتگاه محمد بن محمد بن علی بن فارسی معروف به ابوالمعالی هیتی در محله جامعین شهر حله در کشور عراق قرار دارد.


موقعیت

[ویرایش]

زیارتگاه ابوالمعالی، در محله جامعین شهر حله قرار دارد.

معرفی اجمالی

[ویرایش]

نام و نسب وی، محمد بن محمد بن علی بن فارسی است و به ابوالمعالی هیتی معروف بود. از جزئیات زندگی وی، اطلاع زیادی در دست نیست. اما می‌دانیم که او شاعر بوده و ابوطاهر سلفی، از محدثان بزرگ اهل‌سنت، با وی در سال ۴۹۷ ه. ق، در بغداد و حله دیدار کرده و برخی از اشعارش را نقل کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱، ص۱۴۱.    


منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مقبره ابوالمعالی هیتی‌» ج۲، ص۷۰.    


جعبه ابزار