مقبره امیر اسماعیل پاشای اول‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقبره امیر اسماعیل پاشای اول‌ در شهر عمادیه از استان دهوک در کشور عراق قرار دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مقبره‌ای، در شهر عمادیه قرار دارد و مدفن امیر اسماعیل پاشای اول، از حاکمان این شهر است که کنار وی، دخترش روشن نیز مدفون می‌باشد.
ساختمان آن، شامل یک مقبره سنگی هشت‌ضلعی، شبیه مقبره سلطان حسین است، با این تفاوت که گنبد این مقبره، نیم‌کروی است.

منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مقبره اسماعیل پاشای اول‌» ج۲، ص۲۲۰.    


رده‌های این صفحه : زیارتگاه‌های استان دهوک
جعبه ابزار