مقبره سلطان حسین‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقبره سلطان حسین‌ از حاکمان شهر عمادیه، در ورودی شهر عمادیه و سمت جنوب شرقی آن، از استان دهوک در کشور عراق قرار دارد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مقبره، در ورودی شهر عمادیه و سمت جنوب شرقی آن، قرار دارد و مدفن سلطان حسین، یکی از حاکمان این شهر از خاندان بهدینان، بوده است که کنار وی، همسرش، نائله خان نیز دفن شده است.
ساختمان آن، شامل یک مقبره سنگی هشت‌ضلعی، شبیه یک برج آرامگاهی، اما کم‌ارتفاع است و دارای گنبد هرمی چند ضلعی کم‌خیزی نیز می‌باشد.

منبع

[ویرایش]

زیارت‌گاه‌های عراق، محمدمهدی فقیه بحرالعلوم، برگرفته از مقاله «مقبره سلطان حسین‌» ج۲، ص۲۲۰.    


رده‌های این صفحه : زیارتگاه‌های استان دهوک
جعبه ابزار