مقسط بن عبدالله تغلبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقسط بن عبدالله تغلبی از یاران امام حسین علیه السلام و از شهدای کربلا است.


تحقیق در نام مقسط

[ویرایش]

برخی از منابع او را مقسط بن ذهبی و یا بن زهیر نامیده‌اند.
[۱] عاشورا چه روزى است، ج۱، ص۲۵۳.
[۲] آرامگاه‌هاى خاندان پاک پیامبر، صاحبی، عبدالعلی، ج۱، ص۲۳۸.


مقسط از یاران امام علی و امام حسن(علیهماالسلام)

[ویرایش]

مقسط بن عبدالله بن زهیر بن حارث تغلبی از یاران امام علی علیه السلام بود و در جنگ‌های جمل، صفین و نهروان شرکت جست. وی پس از شهادت امام علی علیه السلام به جمع یاران امام حسن علیه السلام در آمد ولی هنگام هجرت آن بزرگوار به مدینه، در کوفه ماند.

حضور در کربلا

[ویرایش]

زمانی که امام حسین علیه السلام وارد کربلا شد، مقسط همراه دو برادر خود قاسط و کردوس رهسپار آنجا گردید و در شب دهم محرم به صف یاران آن حضرت پیوست.
[۳] فرسان الهیجاء، محلاتی، ذبیح الله، ج۲، ص۲۵.
[۵] مستدرکات علم رجال الحدیث، نمازی شاهرودی، ج۶، ص۲۳۲.
وی در روز عاشورا در مصاف با کوفیان به شهادت رسید.
[۸] تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله، ج۳، ص۲۴۶.
[۱۰] جامع الرواة، اردبیلی، محمد علی، ج۲، ص۲۶۲.
[۱۱] منهج المقال، استر آبادی، ج۱، ص۳۴۴.
[۱۳] دائرة المعارف الشیعیة العامه، اعلمی، محمد حسین، ج۱۷، ص۲۹۴.
[۱۴] مستدرکات علم رجال الحدیث، نمازی شاهرودی، ج۷، ص۴۹۰.
[۱۶] فرسان الهیجاء، محلاتی، ذبیح الله، ج۲، ص۲۵.
نام وی در منابع پیشین بجز «رجال طوسی»، ذکر نشده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عاشورا چه روزى است، ج۱، ص۲۵۳.
۲. آرامگاه‌هاى خاندان پاک پیامبر، صاحبی، عبدالعلی، ج۱، ص۲۳۸.
۳. فرسان الهیجاء، محلاتی، ذبیح الله، ج۲، ص۲۵.
۴. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۹۶.    
۵. مستدرکات علم رجال الحدیث، نمازی شاهرودی، ج۶، ص۲۳۲.
۶. ابصار العین، سماوی، محمد بن طاهر، ج۱، ص۲۰۰.    
۷. ابصار العین، سماوی، محمد بن طاهر، ج۱، ص۲۰۰.    
۸. تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله، ج۳، ص۲۴۶.
۹. معجم رجال الحدیث، خوئی، ابو القاسم، ج۱۹، ص۳۵۰.    
۱۰. جامع الرواة، اردبیلی، محمد علی، ج۲، ص۲۶۲.
۱۱. منهج المقال، استر آبادی، ج۱، ص۳۴۴.
۱۲. اعیان الشیعه، امین، محسن، ج۱، ص۶۰۷.    
۱۳. دائرة المعارف الشیعیة العامه، اعلمی، محمد حسین، ج۱۷، ص۲۹۴.
۱۴. مستدرکات علم رجال الحدیث، نمازی شاهرودی، ج۷، ص۴۹۰.
۱۵. ذخیرة الدارین، جمعی از نویسندگان، ج۱، ص۳۹۶.    
۱۶. فرسان الهیجاء، محلاتی، ذبیح الله، ج۲، ص۲۵.
۱۷. رجال طوسی، طوسی، محمد بن حسن، ج۱، ص۱۰۵.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، جمعی از نویسندگان، ص۳۶۴.    


جعبه ابزار