مقید متصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقیِّد متصل به مقیِّد غیرمستقل، و منضمّ به کلام دیگر اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مقیِّد متصل، مقابل مقیِّد منفصل بوده و به کلامی گفته می‌شود که خود استقلال ندارد و باید همواره به کلام دیگر ضمیمه شود، مانند: «اعتق رقبة مؤمنة» که «مؤمنة» قید «اعتق رقبة» است.
[۳] تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۵۹۳.
[۴] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۳، ص۷۱۲.    
۲. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۵، ص۴۶۰.    
۳. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۵۹۳.
۴. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۹۷.
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۶۳، برگرفته از مقاله «مقیِّد متصل».    

رده‌های این صفحه : مقید
جعبه ابزار