مقید منفصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقیّد منفصل به مقیِّد مستقل و بی نیاز از انضمام به کلام دیگر اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

مقید منفصل، مقابل مقید متصل بوده و عبارت است از کلامی مستقل که نیازی به انضمام به کلام دیگر ندارد؛ برای مثال، مولا می‌گوید: «اعتق رقبة» و سپس در کلامی دیگر می‌گوید: «اعتق رقبة مؤمنة»؛ در این جا جمله دوم مقیّد منفصل برای جمله اول است. و یا مانند: «اکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء».
[۳] تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۵۹۳.
[۴] الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۳، ص۷۱۲.    
۲. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۵، ص۲۳۳.    
۳. تحریرات فی الاصول، خمینی، مصطفی، ج۲، ص۵۹۳.
۴. الوصول الی کفایة الاصول، شیرازی، محمد، ج۲، ص۹۷.
۵. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۶۳، برگرفته از مقاله «مقیّد منفصل».    

رده‌های این صفحه : مقید
جعبه ابزار