ملّاحسین‌علی صرفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افملاحسین‌علی صرفی، عالم فاضل ادیب در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

آخوند ملّاحسین‌علی صرفی، عالم فاضل ادیب، وی در محلّه شیش بیدآباد اصفهان ساکن بوده و در ادبیات عرب خصوصاً صرف و نحو استاد بوده و به «صرفی» شهرت داشته است. میرزا سیّدحسن چهارسوقی عالم جلیل القدر نزد او نحو و صرف ابتدائی را خوانده است.
[۱] روضاتی، سیدمحمدعلی، زندگانی آیت‌اللّه چهارسوقی، ص۵۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روضاتی، سیدمحمدعلی، زندگانی آیت‌اللّه چهارسوقی، ص۵۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۲۷.    جعبه ابزار