منتجب حسین بن احمد طباطبایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپس از مدتی کمتر از یک سده، که دولت طباطباییان در عراق فرو پاشید شاخه‌ای از همین خاندان، دولتی در یمن بنیاد نهادند که روزگار درازی ادامه یافت. منتجب حسین بن احمد فقیه و امام زیدی یکی از شخصیت این خاندان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

منتجب حسین بن احمد (د ۳۴۴ ق/۹۵۵ م)، فرزند احمد ناصر، فقیه و امام زیدی، وی پس از برادرش حسین قدرت را در دست گرفت.
در صعده می‌زیست و یکی از امامان بزرگ زیدی یمن شمرده می‌شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ج۱، ص۱۷۸، نجف، ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۱ م.    
۲. ابن عنبه، احمد بن علی، عمدة الطالب، ج۱، ص۱۷۹، نجف، ۱۳۸۰ ق/۱۹۶۱ م.    


منبع

[ویرایش]
مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل طباطبا»، شماره۴۳۲.    


جعبه ابزار