منشأ آزادی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمنشأ آزادی با توجه به آیات قرآن عبارت است از:


منشأ آزادی حضرت یوسف

[ویرایش]
منشأ آزادی حضرت یوسف علیه‌السلام از زندان عبارت است از:

← ربوبیت خدا


ربوبیّت خدا، منشأ آزادى یوسف علیه‌السلام از زندان:
«... و قال يأبت هذا تأويل رءيى من قبل قد جعلها ربّى حقّا و قد أحسن بى اذ أخرجنى من السجن ...؛... و گفت پدر! اين تحقق خوابي است كه قبلا ديدم خداوند آنرا به حقيقت پيوست، و او به من نيكي كرد هنگامي كه مرا از زندان خارج ساخت....»

← احسان خدا


آزاد شدن يوسف علیه‌السلام از زندان، ناشى از احسان خدا به وى:
«... و قال يأبت هذا تأويل رءيى من قبل قد جعلها ربّى حقّا و قد أحسن بى اذ أخرجنى من السجن ...؛... و گفت پدر! اين تحقق خوابي است كه قبلا ديدم خداوند آنرا به حقيقت پيوست، و او به من نيكي كرد هنگامي كه مرا از زندان خارج ساخت....»

منشأ آزادی بنی‌اسرائیل

[ویرایش]

خدا، منشأ آزادى و رهايى بنی‌اسرائیل از ستم فرعونیان:
۱.«و اذ نجّينكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم ...؛و (نيز به خاطر بياوريد) آنزمان كه شما را از چنگال فرعونيان رهائي بخشيديم كه همواره شما را به شديدترين وجهي آزار مي‌دادند: پسران شما را سر مي‌بريدند و زنان شما را (براي كنيزي) زنده نگه مي‌داشتند....»
۲. «و اذ أنجينكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبناءكم و يستحيون نساءكم ...؛بخاطر بياوريد زماني را كه از (چنگال) كسان فرعون نجاتتان بخشيديم آنها كه مرتبا شما را شكنجه مي‌دادند، پسرانتان را ميكشتند و زنانتان را (براي خدمتكاري) زنده مي‌گذاشتند....»
۳. «و اذ قال موسى‌ لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ أنجيكم من ءال فرعون يسومونكم سوء العذاب و يذبّحون أبناءكم و يستحيون نساءكم ...؛و بخاطر بياور هنگامي را كه موسي به قومش گفت نعمت خدا را بر خود به ياد داشته باشيد، زماني كه شما را از (چنگال) آل فرعون رهائي بخشيد، همانها كه شما را به بدترين وجهي عذاب مي‌كردند و پسرانتان را سر مي‌بريدند و زنانتان را (براي خدمتكاري) زنده مي‌گذاشتند....»
۴. «يبنى اسرءيل قد أنجينكم من عدوّكم ...؛اي بني اسرائيل ما شما را از (چنگال) دشمنتان نجات داديم....»
۵. «و أنجينا موسى‌ و من معه أجمعين؛موسي و تمام كساني را كه با او بودند نجات داديم.»
۶. «و لقد نجّينا بنى اسرءيل من العذاب المهين؛ما بني اسرائيل را از عذاب ذلت‌بار نجات بخشيديم.»

منشأ آزادی مستضعفان

[ویرایش]

تعلّق اراده الهى به آزادى مستضعفان:
«و نريد أن نمنّ على الّذين استضعفوا فى الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الورثين؛اراده ما بر اين قرار گرفته است كه به مستضعفين نعمت بخشيم، و آنها را پيشوايان و وارثين روي زمين قرار دهيم! »

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۰.    
۲. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۰.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۴۹.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۴۱.    
۵. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۶.    
۶. طه/سوره۲۰، آیه۸۰.    
۷. شعراء/سوره۲۶، آیه۶۵.    
۸. دخان/سوره۴۴، آیه۳۰.    
۹. قصص/سوره۲۸، آیه۵.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۳۰۰، برگرفته از مقاله «منشأ آزادی».    


رده‌های این صفحه : آزادی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار