مولانا حامدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مولانا حامدی اصفهانی، شاعر ادیب صوفی عارف و خطاط فاضل قرن نهم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

مولانا حامدی اصفهانی، شاعر ادیب صوفی عارف و خطاط فاضل قرن نهم هجری سال‌ها به سیاحت مشغول بوده، عاقبت به عثمانی [ترکیه کنونی] رفته و به دربار سلطان محمّد فاتح امپراطور عثمانی راه یافت. از صوفیه طریقت مولویّه بوده و سال‌ها شیخ مزار مولانا جلال‌الدّین محمّد بلخی در قونیه بوده و تا سال ۸۸۴ق حیات او مسلّم است ولی تاریخ فوت او به دست نیامد. علاوه بر فضل و ادب و سلوک و عرفان، خط را نیز خوش می‌نوشته و کتاب‌های «مفردات» ابن بیطار، و «دلائل الاعجاز» را برای سلطان محمّد فاتح نوشته است.
«جام سخن گوی» و «دیوان اشعار» از آثار اوست.
[۱] نصیری، محمدرضا، اثرآفرینان، ج۲، ص۲۵۵-۲۵۶.
[۲] صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات، ج۴، ص۳۴۲.
[۳] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ص۷۹۲-۷۹۳.
[۴] مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۲، ص۴۶۷.
[۵] مجله هنر و مردم، بهمن ۱۳۵۵ش، شماره ۱۷۲، ص۴.
[۶] نشریه دانشکده ادبیات تبریز، سال ۱۳۴۱ش، شماره اول، ص۵۴-۴۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نصیری، محمدرضا، اثرآفرینان، ج۲، ص۲۵۵-۲۵۶.
۲. صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات، ج۴، ص۳۴۲.
۳. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ص۷۹۲-۷۹۳.
۴. مشار، خان‌بابا، مؤلفین کتب چاپی، ج۲، ص۴۶۷.
۵. مجله هنر و مردم، بهمن ۱۳۵۵ش، شماره ۱۷۲، ص۴.
۶. نشریه دانشکده ادبیات تبریز، سال ۱۳۴۱ش، شماره اول، ص۵۴-۴۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۱۵.    








جعبه ابزار