میرزا ابوسعید مشکی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا ابوسعید مشکی اصفهانی، از خاندان مشکی اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا ابوسعید مشکی، عالم فاضل حکیم، از خاندان مشکی اصفهان است. میرزا معزّالدّین بن میرزا حسن تبریزی متوفّی ۱۱۸۳ق در علوم معقول و منقول نزد او در اصفهان به تلمّذ پرداخته است.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۴۴.
[۴] حسینی، میر غلام‌علی، خزانه عامره، ص۴۲۹.
خاندان معروف به «مشکی» از خانواده‌های معروف اصفهان، و عموما از بازرگانان و فضلاء این شهر می‌باشند، و قریب سیصد سال در این شهر به نیکی و خوش نامی شهرت دارند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۱۰۶۸.    
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة:الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة، ج۶، ص۳۱۵.    
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۹۴۴.
۴. حسینی، میر غلام‌علی، خزانه عامره، ص۴۲۹.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۲۷۷.    


جعبه ابزار