میرزا احمد بن شمس‌الدین محمد نیریزی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرزا احمد بن شمس‌الدین محمد نیریزی اصفهانی، از اعاظم خوشنویسان ایران بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا احمد بن شمس الدّین محمّد نیریزی، از اعاظم خوشنویسان ایران است. وی در نسخ و ثلث، استاد مسلّم بود. از زادگاه خود به اصفهان آمد، و به کتابت مشغول شد. نزد شاه سلطان حسین صفوی احترام و اعتبار داشت، و بسیاری از نُسخ قرآن و ادعیه را برای وی نوشت. استادش در خطّ نسخ، آقا ابراهیم قمی بود؛ ولی خود، سبک تازه‌ای در خطّ نسخ به وجود آورد. میرزا احمد، عمر خود را به تحریر قرآن و ادعیه و صحایف، صرف نموده، به زیارت مکّه و مشهد و عتبات عالیات نیز رفته است. مردی قانع و سنجیده طبع و پسندیده خصال بوده، و تا سال ۱۱۷۷ در قید حیات بوده، و محلّ دفن او معلوم نیست.
[۱] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۰۲۹.
[۲] بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۰۴۱.
[۳] بیانی، مهدی، کارنامه بزرگان ایران، ص۲۶۸-۲۶۹.
[۴] پیدایش خطّ و خطّاطان، ص۹۰-۹۲.
[۵] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۱۷۳-۱۷۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۰۲۹.
۲. بیانی، مهدی، احوال و آثار خوشنویسان، ج۴، ص۱۰۴۱.
۳. بیانی، مهدی، کارنامه بزرگان ایران، ص۲۶۸-۲۶۹.
۴. پیدایش خطّ و خطّاطان، ص۹۰-۹۲.
۵. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۱۷۳-۱۷۶.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۷۸.    جعبه ابزار