میرعبدالواسع حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیرعبدالواسع حسینی خاتون‌آبادی اصفهانی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میر عبدالواسع بن میر محمّدصالح بن میر محمّداسماعیل (شاهمراد) حسینی خاتون آبادی اصفهانی، عالم فاضل زاهد متقّی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.
وی در اصفهان به تحصیل پرداخته و عمر خویش را صرف تهذیب نفس و عبادت نموده و سرانجام در ماه رمضان سال ۱۰۹۸ق وفات یافته است. مرحوم معلم حبیب‌آبادی وفات او را در ماه رمضان ۱۱۰۹ق نوشته و اضافه کرده است که جنازه به نجف اشرف حمل شده و در مرقد مطهر علی (علیه‌السّلام) مدفون شده است.
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۶۱.
[۲] خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۴۲.
[۳] معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۳۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الرّوضه النّضره، ص۳۶۱.
۲. خاتون‌آبادی، سیدعبدالحسین، وقایع السّنین و الاعوام، ص۵۴۲.
۳. معلم حبیب‌آبادی، محمدعلی، مکارم آلاثار، ج۲، ص۳۲۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۳۹۲.    


جعبه ابزار