میر آصف قزوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیر آصف قزوینی، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری در اصفهان است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میر آصف قزوینی، عالم فاضل زاهد، از دانشمندان قرن دوازدهم هجری است. وی در قزوین و اصفهان تحصیل نموده، و به مراتبِ عالی علم و کمال دست یافته است. پس از اتمام تحصیلات، چندی در قزوین و تفلیس و سایر شهرها سفر کرده، و به تربیت شاگردان دانشمند مشغول بود. بالاخره به اصفهان آمد، و مدّتی پس از محاصره اصفهان به دست افغان‌ها در سال ۱۱۳۶ق وفات یافت. وی را شرحی است بر خطبه همام از خطب حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام).
[۲] آزاد کشمیری، محمدعلی، نجوم السماء فی تراجم العلماء، صص۲۷۳ ۲۷۴.
[۳] قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ج۱، ص۵۳.
[۷] مهدوی، سیدمحمدحسین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، صص۴۳ ۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تتمیم امل الآمل، ص۴۸-۴۹.    
۲. آزاد کشمیری، محمدعلی، نجوم السماء فی تراجم العلماء، صص۲۷۳ ۲۷۴.
۳. قمی، شیخ عباس، فوائد الرّضویه، ج۱، ص۵۳.
۴. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانه الادب، ج۴، ص۴۴۷ -۴۴۸.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، ج۱۳، ص۲۲۶.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، طبقات اعلام الشیعة:الکواکب المنتشرة فی القرن الثانی بعد العشرة، ج۶، ص۱.    
۷. مهدوی، سیدمحمدحسین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، صص۴۳ ۴۴.
۸. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۲، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۳.    


جعبه ابزار