میر عبدالحسین اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیر عبدالحسین اصفهانی، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میر عبدالحسین اصفهانی، عالم عامل، از علمای قرن یازدهم هجری در اصفهان بوده است. مدرسه سمیعیه (یا مدرسه ملاّمحمّدباقر) در مشهد مقدس به سال ۱۰۸۳ق به اهتمام وی بنا شده است.
[۱] امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۴۱، ص۱۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین عاملی‌، سیدمحسن، اعیان الشّیعه، ج۴۱، ص۱۱۲.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۳۹.    


جعبه ابزار