میسر بن عبدالعزیز نخعی (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیسر بن عبدالعزیز نخعی، از راویان مورد وثوق امام باقر و امام صادق (علیهماالسّلام) است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میسر بن عبدالعزیز نخعی کوفی مدائنی از روایان امام باقر و امام صادق (علیهماالسّلام) است و جمعی از شخصیت‌های موثق، از او حدیث روایت کرده‌اند که بسیارشان از اصحاب اجماع هستند.
ابن‌شهر آشوب او را از خواص اصحاب امام ششم شمرده و گویند در زمان همین امام به سال ۱۳۶ ق. درگذشته است. سخنانی در تجلیل و تمجید او، از ائمه به دست ما رسیده است، از جمله امام باقر (علیه‌السّلام) به وی فرمود: ‌ای میسر! بیش از یک بار و دو بار اجل تو فرا رسیده بود و در همه اینها خداوند مرگ تو را به تاخیر‌ انداخت؛ زیرا تو به خویشاوندان نزدیک خود صله و احسان می‌کنی – این حدیث بطور مکرر آمده است – و در جای دیگر فرمود: من بوی عطر شما و جان‌های شما را دوست می‌دارم و شما بر دین خدا و دین فرشتگان خداوند هستید.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۳۰.    


جعبه ابزار