عنوانی با این نام ایجاد نشده است : ناپسند

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • اسوه‌های ناپسند (قرآن)
  • ناپسندی تطیر (قرآن)
  • ناپسندی حسد (قرآن)
  • ناپسندی تکدی (قرآن)
  • صفات ناپسند صحابه
جعبه ابزار