نجم‌ ثانی احمدبیک بن فضل‌اللّه خوزانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنجم‌ ثانی احمدبیک بن فضل‌اللّه خوزانی اصفهانی، مؤلّف کتاب طراز الاخبار در تاریخ، به زبان فارسی بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

نجم‌الدّین احمد (احمدبیک) خوزانی معروف به امیر نجم ثانی، فرزند فضل اللّه، مؤلّف کتاب طراز الاخبار در تاریخ، به زبان فارسی بوده است.
[۱] نوشاهی، عارف، فهرست دانشگاه پنجاب، ص۴۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نوشاهی، عارف، فهرست دانشگاه پنجاب، ص۴۰۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۴۷.    جعبه ابزار