نراقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افنراقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

محمدمهدی نراقی، از علمای بزرگ و بنام شیعه و صاحب کتاب جامع السعادات
احمد نراقی، فرزند ملامهدی نراقی، از علمای بزرگ بنام شیعه
ملا محمد نراقی‌، فرزند بزرگ ملا احمد نراقی، از علمای بزرگ شیعه
احسان نراقی، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس بزرگ ایرانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار