نسخ (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه نسخ ممکن است در معانی ذیل به‌کار رفته باشد:

نسخ (علوم قرآنی)، یکی از اصطلاحات علوم قرآنی به‌معنای تغییر حکم یا مفهوم آیه‌ای به آیه دیگر، یا رفع تشریع سابق به تشریع لاحق
نسخ (تناسخ)، یکی از اقسام تناسخ به‌معنای انتقال روح انسان به انسان دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار