نضد الایضاح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اففیض کاشانی، محمد بن محسن (ق ۱۲)، از علمای مشهور و بزرگ شیعه و صاحب کتاب رجالی، نضد الایضاح، می‌باشد.
[۱] فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، تصحیح: الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبد الحق و مولوی غلام قادر، هند، ص۳۸۳.محتوای کتاب

[ویرایش]

چاپ شده در ذیل کتاب الفهرست شیخ طوسی. این کتاب در شرح ایضاح الاشتباه نوشته شده است.
متن کتاب ایضاح الاشتباه، بر اساس ترتیب حروف الفبا در اسامی راویان و رجال در اسناد است و در کتاب نضد الایضاح، این ترتیب، علاوه بر نام راوی، در ذکر نام پدر و کنیه‌ها هم رعایت شده است.
در مورد هر شخص، شارح کتاب، شرح حال مختصری شامل ضبط اسامی، فهرست تالیف‌ها و... آورده است. شرح‌های شارح با تعبیر «اقول» شروع شده‌اند.
محقق تهرانی در الذریعة ، این کتاب را با عنوان رجال المولی علم الهدی و نیز با عنوان رجال محمد بن محسن الفیض ، فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، تصحیح: الویس اسپرنگر التیرولی و مولوی عبد الحق و مولوی غلام قادر، هند، ص۳۸۳.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۳.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۴۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن دوازدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۰۱/۳۱.    جعبه ابزار