هادی (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از صفات قرآن هادی است.


نمونه قرآنی

[ویرایش]

«هادی» یکی از اسامی و صفات قرآن است: (اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یِهْدِی لِلَّتِی هِیَ اَقْوَمُ)؛ «این قرآن به راهی هدایت می‌کند که استوارترین راه‌ها است». آیاتسوره جن و ۳۰ سوره احقاف نیز بر این مطلب دلالت دارند.

تعریف

[ویرایش]

قرآن از این جهت که هدایتگر به راه راست است و انسان را از گمراهی و ضلالت برحذر می‌دارد و به سرمنزل سعادت و کمال می‌رساند، «هادی» نامیده شده است.
[۶] ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، هفده گفتار در علوم قرآن، ص۳۳
[۷] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۳۲


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اسراء/سوره۱۷، آیه۹.    
۲. جن/سوره۷۲، آیه۲.    
۳. احقاف/سوره۴۶، آیه۳۰.    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۱۸۰    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۳۶    
۶. ابو الفتوح رازی، حسین بن علی، هفده گفتار در علوم قرآن، ص۳۳
۷. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۳۲
۸. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۲۷۵    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرانی، برگرفته از مقاله «هادی (قرآن)».    جعبه ابزار