هاشم بن عتبه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز جناب هاشم بن عتبه در برخی از منابع به عنوان یکی از اصحاب امام حسین علیه السلام در روز عاشورا نام برده شده است.


نام شهید

[ویرایش]

نام کامل او ابوعمرو، هاشم بن عُتْبَة بن ابی وقّاص قُرَشی زُهَری، معروف به هاشم مِرقال است.

اختلاف در تاریخ شهادت هاشم

[ویرایش]

منابع کهن وی را از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام و شهید جنگ صفین دانسته ‌اند.
ولی برخی از متأخّران با شرح مفصّلی از حضور و مبارزه او با دشمن در روز عاشورا وی را در شمار شهیدان کربلا قلمداد کرده‌اند.
[۱۰] روضة الشهداء، واعظ کاشفی، ج۱، ص۳۰۰- ۳۰۳.
[۱۱] محرق القلوب، محمد مهدی نراقی، ج۱، ص۸۵- ۸۶ (نسخه خطى).

شهید مطهری ضمن تأیید این که هاشم مرقال از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام بوده است و بیست سال پیش از واقعه کربلا کشته شده است، جریان حضور وی را در کربلا از اکاذیب و تحریف‌های لفظی عاشورا می‌ داند.
صاحب ریاض الشهادة احتمال داده که دو تن هاشم و مرقال نام وجود داشته باشد که یک نفر در کربلا و دیگری در صفین شهید گردیده است.
[۱۵] ریاض الشهادة، قزوینی، ج۲، ص۱۴۱- ۱۴۲ .


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاستیعاب، ابن عبد البر، ج۴، ص۱۵۴۶.    
۲. وقعة صفین، نصر بن مزاحم، ج۱، ص۳۵۹.    
۳. منتهی المقال، محمد بن اسماعیل مازندرانی، ج۶، ص۴۱۴.    
۴. الطبقات الکبری، ابن سعد، ج۳، ص۱۹۵- ۱۹۷.    
۵. تاریخ طبری، ابو جعفر، ج۵، ص۴۲.    
۶. تاریخ طبری، ابو جعفر، ج۵، ص۱۱۰.    
۷. انساب الاشراف، بلاذری، ج۱۰، ص۲۶.    
۸. انساب الاشراف، بلاذری، ج۲، ص۲۱۳.    
۹. الاستیعاب، ابن عبد البر، ج۴، ص۱۵۴۶- ۱۵۴۷.    
۱۰. روضة الشهداء، واعظ کاشفی، ج۱، ص۳۰۰- ۳۰۳.
۱۱. محرق القلوب، محمد مهدی نراقی، ج۱، ص۸۵- ۸۶ (نسخه خطى).
۱۲. حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج۱، ص۲۹.    
۱۳. حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج۳، ص۲۶۴.    
۱۴. حماسه حسینی، مرتضی مطهری، ج۳، ص۲۸۳.    
۱۵. ریاض الشهادة، قزوینی، ج۲، ص۱۴۱- ۱۴۲ .


منبع

[ویرایش]

پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۳۷۶-۳۷۷.    

جعبه ابزار