هاشم معروف الحسنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین مقاله درباره مختصری از زندگینامه هاشم معروف الحسنی می‌باشد.


ولادت

[ویرایش]

سید هاشم معروف الحسنی از عالمان، محققان و مورخان معاصر است که در سال ۱۹۱۹ در روستای جناتا از نواحی صور در لبنان متولد شد.

دوران تحصیل

[ویرایش]

پدرش از علما بود و مقدمات علم و تربیت را نزد او گذراند و آنگاه به نجف اشرف رهسپار شد تا علوم اسلامی را تکمیل کند. در سال ۱۹۴۲ از نجف اشرف بازگشت. با آنکه وی از عالمان و محققان معاصر است، اطلاعات زیادی از او به دست نیامد، لیکن آثار او فراوان است و بیشتر آنها به فارسی ترجمه شده است.

ویژگی آثار

[ویرایش]

ویژگی آثار هاشم معروف در این است که با نگاهی عالمانه و محققانه به موضوعاتی که از آنها بحث کرده، می‌پردازد و از جمع آوری و نقل پرهیز دارد.

آثار

[ویرایش]

آثار وی در موضوعات مختلف فقه، تاریخ و فرق، سیره ائمه و حدیث است مانند: احکام المفلس و التحجیر علیه، الولایة و الشفعه، الشیعه بین الاشاعرة و المعتزله، الانتفاضات الشیعیه عبر التاریخ، سیرة المصطفی، سیرةالائمة الاثنی عشر، اصول التشیع عرض و دراسه، دراسات فی الحدیث و المحدثین، الوصایة و الاوقاف وارث الزوجة و العول و التعصیب من الاحوال الشخصیة، من وحی الثورة الحسینیة، پژوهشی تطبیقی در احادیث بخاری و کلینی.

وفات

[ویرایش]

حسنی در سال ۱۹۸۴ م، مطابق ۱۳۶۳ شمسی از دنیا رفت.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تاریخ الفقه الجعفری‌ (کتاب)

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار