هبةاللّه اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهبةاللّه اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌شفروه هبةاللّه بن محمد اصفهانی، از فقهاء و بزرگان خاندان شفروه در اصفهان
ابن‌مطلب ابوالمعالی هبةاللّه بن محمد اصفهانی، وزیر خلیفه المستظهر باللّه عباسی
ابن‌فتی هبةاللّه بن سلمان نهروانی اصفهانی، از فقهاء و محدّثین شافعی اصفهان در قرن ششم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار