هبه معوضه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهر گاه هبه در مقابل عوضی باشد آن را هبه معوضه می‌گویند.
[۱] حدائق الناضره، ج۵، ص۵۲۲.منظور از هبه معوضه

[ویرایش]

به عبارت دیگر چنان‌که در مکاسب می‌نویسد: هبه معوضه هبه‌ای است که در آن شرط عوض شده باشد،
[۲] مکاسب شیخ انصاری، ص۸۰.
در این صورت واهب پس از گرفتن آن عوض نمی‌تواند در هبه رجوع نماید؛
[۳] الهدایه (شرح بدایة المبتدی)، ج۳، ص۲۲۸.
یعنی هبه معوضه لازم است.
و چنان‌که از حدائق استفاده می‌شود لزوم هبه در این صورت (بین امامیه) اجماعی است.
[۴] حدائق الناضره، ج۵، ص۵۲۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حدائق الناضره، ج۵، ص۵۲۲.
۲. مکاسب شیخ انصاری، ص۸۰.
۳. الهدایه (شرح بدایة المبتدی)، ج۳، ص۲۲۸.
۴. حدائق الناضره، ج۵، ص۵۲۲.


منبع

[ویرایش]

جابری عرب‌لو، محسن، فرهنگ فقه اصطلاحات اسلامی، ص۱۸۴.جعبه ابزار