هدایة الامة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ محمد بن حسن مشهور به حر عاملی از آنجا که کتاب وسائل الشیعة با توجه به روایات زیاد و اجزاء و مجلدات فراوان در دسترس همه نیست و استنساخ آن مدت و زمان زیادی را می‌گرفت مرحوم شیخ حر عاملی بر آن شد که کتاب هدایة الامه را که تلخیص کتاب وسائل الشیعة است بنگارد.
[۱] هدایة الامة الی احکام الائمة، ج۱، مقدمه، ص۳-۴.نسخه‌های کتاب

[ویرایش]

نسخه‌های عدیده‌ای از این کتاب موجود است به ویژه در کتابخانه‌های مختلف مشهد مقدس که در اینجا نسخه‌های منتخب و مورد استفاده را ذکر می‌کنیم.
۱- نسخه اول کتابخانه رضوی به شماره ۲۲۰۵ که شامل: مقدمات کتاب و کتاب‌های طهارت، صلاة، زکاة، صوم، و اعتکاف است.
این کتاب در سال ۱۱۳۴ ه. ق نگاشته شده و مجهول الکاتب است.
۲- نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ۲۳۲۷۷ که شامل: مقدمات کتاب و در کتاب طهارت و صلاة است. این نسخه در ماه رمضان ۱۱۲۳ ه. ق نگاشته شده و تصحیح شده می‌باشد.
۳- نسخه دوم کتابخانه مجلس شورای اسلامی به شماره ۲۳۲۷۸ که محتوی کتابهای زکات، صوم تا کتاب وقوف و توابعش می‌باشد این نسخه مانند نسخه قبلی است که در محرم سال ۱۱۷۸ ه. ق به خط حاج محمدحسین خوینی نگاشته شده است.
۴- نسخه کتابخانه مسجد گوهرشاد به شماره ۳۰۰ که شامل مقدمات کتاب و کتب عبادات تا کتاب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد.
قسمت آخر این نسخه مفقود شده و لذا اسم کاتب و زمان کتابت آن نامعلوم است.
۵- نسخه کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه مشهد که شامل مقدمات کتاب و دو کتاب طهارت و صلاة است.
این نسخه را هادی بن حاج نبی در سال ۱۱۱۹ ه. ق نگاشته است.
۶- نسخه دوم کتابخانه رضوی به شماره ۲۲۰۶ که از اول کتاب تا آخر کتاب صلاة را در بر دارد کاتب آن محمد عوض و زمان کتابت ماه صفر سال ۱۱۱۱ ه. ق است.
۷- نسخه سوم کتابخانه رضوی به شماره ۵۷۰۲ حاوی مقدمات کتاب و کتابهای طهارت و صلاة است. و مجهول التاریخ و کاتب می‌باشد.
۸- نسخه چهارم کتابخانه رضوی به شماره ۵۷۰۳ که شامل کتاب زکات تا آخر حج می‌باشد. این نسخه در سال ۱۱۳۴ نگاشته شده است.
۹- نسخه پنجم کتابخانه رضوی به شماره ۱۳۳/ ۹۴ این نسخه شامل مقدمات حج است و قسمت آخر آن مفقود می‌باشد.
۱۰- نسخه دوم کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد به شماره ۹۴۵ شامل کتب جهاد و امر به معروف و تجارت تا کتاب وقوف و صدقات می‌باشد.
این نسخه مجهول التاریخ و الکتابة می‌باشد.
۱۱- نسخه ششم کتابخانه رضوی به شماره ۲۲۰۸ از کتابهای وصایا، نکاح، صید و ذباحه تا آخر کتاب قصاص و حدود و دیات را در بر دارد عنوان کتاب و تاریخ کتابت در این نسخه دیده نمی‌شود.
۱۲- نسخه هفتم کتابخانه رضوی به شماره ۲۲۱۰ شامل قسمتی از کتاب نکاح و نیز کتابهای صید و ذباحه و اطعمه و اشربه است. ابتدا و انتهای این نسخه مفقود و ظاهرا در تاریخ کتابت آن در قرن ۱۲ ه. ق است.
۱۳- نسخه دوم کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد به شماره ۱۷۳۸ شامل کتابهای وصایا و نکاح تا اواخر کتاب حدود و دیات. این نسخه هم ناقص الآخر است.
تاریخ کتابت آن مربوط به زمان مولف و دارای تعلیقاتی از خود مولف می‌باشد.
۱۴- نسخه سوم کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه مشهد به شماره ۱۸۰۱ شامل کتاب اطعمه و اشربه تا آخر کتاب دیات می‌باشد و آخر آن مفقود است.

رموز نسخه‌های کتاب

[ویرایش]

۱- (ر ض) رمز نسخه کتابخانه رضوی ۲- (م) رمز نسخه کتابخانه مجلس شورای اسلامی ۳- (ش) ر رمز نسخه کتابخانه مسجد گوهرشاد ۴- (ج) رمز نسخه کتابخانه مسجد جامع فردوسی مشهد.
[۲] هدایة الامة الی احکام الائمة، ج۱، مقدمه، ص۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. هدایة الامة الی احکام الائمة، ج۱، مقدمه، ص۳-۴.
۲. هدایة الامة الی احکام الائمة، ج۱، مقدمه، ص۱.


منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار