هروی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهروی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

اباصلت هروی، عبد‌السّلام‌ بن صالح مشهور به أباصلت هروي از راويان مشهور و یاران امام رضا (علیه‌السلام)
آدم بن احمد هروی، نحوی، لغوی، مُحدّث، و از ادیبان سده ۶ق/۱۲م
ابراهیم امینی هروی، فاضل، مورخ و شاعر قرن نهم و دهم هجری قمری
ابوذر هروی، اَبوذَرِ هَرَوی، عبد بن احمد بن محمد بن عبدالله انصاری، محدث مالکی
برهان‌مسکین هروی، از دانشمندان و عرفای اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم
جناده هروی، ابواُسامه‌ جنادة بن‌ محمد اَزْدی‌ هروی‌، لغوی و نحوی مشهور
سیفی هروی، از نویسندگان نامدار خراسان و دربار هرات و یکی از جمله چهل تن شعرای نامی مداح ملک فخرالدین و ملک غیاث‌الدین کرت
شیرعلی بن محمد بنایی هروی، شاعر، مؤلف و موسیقی‌دان نیمه دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم
محمدابراهیم جوهری هروی، شاعر فارسی‌سرای‌ مرثیه‌گوی‌ سده سیزدهم‌
معین‌الدین فراهی هروی، عارف و واعظ شهیر هرات
موفق‌الدین ابومنصور علی هروی، از پزشکان قرن چهارم و پنجم هجری
نظام‌الدین احمد هروی، میربخشی اکبرشاه گورکانی و مورخ ایرانی تبار هند در قرن دهم و یازدهم
برهان‌الدین هروی شیرازی رومی، مشهور به صدرِ هروی، متکلّم، مفسّر، ادیب و فقیه حنفی قرن هشتم و نهم
برهان‌الدین رازی هروی، دانشمند، شاعر و مدرّس مدارس هرات در سده نهم
خواجه عبدالله انصاری هروی، از علما و عرفای قرن چهارم و پنجم هجری قمری و صاحب منازل السائرین
محمدابراهیم کلباسی هروی، از مشاهیر فقهاء و مجتهدین اصفهانی در قرن سیزده هجری
محمدتقی بن حسین‌علی هروی حائری اصفهانی، از معاریف علماء و مجتهدین و فقهاء و مصنّفین، صاحب تالیفات کثیره در اصفهان
حسین حافظ هروی اصفهانی، از اساتید بزرگ خوشنویسی ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار