هشیم بن بشیر سلمی واسطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهُشیم بن بشیر سُلَمی واسطی (متوفای ۱۸۳) از مفسران توانا و محدث قرن دوم می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

هُشیم بن بشیر سُلَمی واسطی (متوفای ۱۸۳) از مشایخ احمد بن حنبل؛ فقیه و محدث و مفسری توانا بود. وی یکی از منابع ابن جریر طبری در تفسیر و تاریخ است. ثعلبی و دیگران نیز در تفسیر از او بهره گرفته‌اند.

اوصاف هشیم بن بشیر

[ویرایش]

او مفسر و فقیه و از ثقات محدثین بغداد به شمار می‌رفت. ذهبی می‌گوید: بدون شک وی از حافظان حدیث است، جز آنکه شیوه تدلیس داشت و از کسانی روایت می‌کرد که آنان را ندیده و از آنان نشنیده بود.
[۲] ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، طبقات القراء، ج۱، ص۱۶۰.
[۳] سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. داودی، شمس‌الدین، طبقات المفسرین، ج۲، ص۳۵۴.    
۲. ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، طبقات القراء، ج۱، ص۱۶۰.
۳. سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، مجلد اول، ج۱، ص۸۸.
۴. نویهض، عادل، معجم المفسرین، ج۲، ص۷۱۲.    


منبع

[ویرایش]

محمدهادی معرفت، تفسیر و مفسران، ج۱، ص۴۲۵-۴۲۶.    جعبه ابزار