همسر حضرت عباس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر ارتباط با حضور لبابه در کربلا، گزارشی در منابع تاریخی موثق وجود ندارد؛ و نام ایشان در گزارش‌های مرتبط با اسرای کربلا مشاهده نمی‌شود. اما دلیل مسلمی هم وجود ندارد که ایشان در کربلا حضور نداشت. بر این اساس، نفیاً و اثباتاً نمی‌توان در این زمینه نظری داد.


همسر حضرت عباس

[ویرایش]

لبابه دختر عبیدالله بن عباس (این منابع تاریخی، لبابه را دختر عبیدالله بن عباس دانسته‌اند.) (پسرعموی پیامبر) همسر حضرت ابوالفضل عباس (علیه‌السلام) بود.

ازدواج لبابه با زید بن حسن

[ویرایش]

وی بعد از واقعه کربلا و شهادت حضرت عباس، با زید بن حسن (زید بن حسن بن علی بن ابی‌طالب) ازدواج کرد.
[۵] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۹۱، تهران، حیدری، چاپ اول.


نام فرزندان لبابه

[ویرایش]

گفته می‌شود که برای ایشان دو پسر از حضرت عباس (علیه‌السلام) به نام‌های فضل و عبیدالله باقی مانده بود که نسل علمدار کربلا فقط از طریق عبیدالله ادامه پیدا کرد.
[۶] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۵۱، تهران، حیدری، چاپ اول.


حضور لبابه در کربلا

[ویرایش]

در ارتباط با حضور لبابه در کربلا، گزارشی در منابع تاریخی موثق وجود ندارد؛ و نام ایشان در گزارش‌های مرتبط با اسرای کربلا مشاهده نمی‌شود. اما دلیل مسلمی هم وجود ندارد که ایشان در کربلا حضور نداشت. بر این اساس، نفیاً و اثباتاً نمی‌توان در این زمینه نظری داد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حبیب هاشمی، محمد، المحبر، ص۴۴۱، تحقیق، ایلزه لیختن شتیتر، بیروت، دارالآفاق الجدیده.    
۲. زبیری، مصعب بن عبدالله، نسب قریش، ص۳۲، تحقیق، لیفی بروفنسال، قاهره، دارالمعارف، چاپ سوم، بی‌تا.    
۳. کاتب واقدی، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، ج۵، ص۲۴۴، تحقیق، عبدالقادر عطا، محمد، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.    
۴. علوی، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبین، ص۲۳۱، تحقیق، مهدوی دامغانی، احمد، مرعشی، سید محمود، قم، مکتبه آیة الله المرعشی النجفی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.    
۵. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۲، ص۳۹۱، تهران، حیدری، چاپ اول.
۶. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۳۵۱، تهران، حیدری، چاپ اول.


منبع

[ویرایش]
پایگاه اسلام کوئست، برگرفته از مقاله «همسر حضرت عباس»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۱۹.    


جعبه ابزار