همسر حوا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآدم (علیه السلام)، همسر حوا (علیهاالسّلام) بود.


همسر آدم

[ویرایش]

«وقلنا یـــادم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین؛ و گفتیم: ‌ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از (نعمتهای) آن، از هر جا می‌خواهید، گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که از ستمگران خواهید شد».
«یـایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس وحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان الله کان علیکم رقیبا؛ ای مردم! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهیزید که (همگی به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می‌خواهید، نام او را می‌برید! (و نیز) (از قطع رابطه با) خویشاوندان خود، پرهیز کنید! زیرا خداوند، مراقب شماست».
«ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین؛ و ای آدم! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید! و از هر جا که خواستید، بخورید! امّا به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود».
«هو الذی خلقکم من نفس وحدة وجعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشــها حملت حملا خفیفـا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله ربهما لـئن ءاتیتنا صــلحـا لنکونن من الشـکرین؛ او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی سبک برداشت، که با وجود آن، به کارهای خود ادامه می‌داد؛ و چون سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند اگر فرزند صالحی به ما دهی، از شاکران خواهیم بود».
«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی؛ پس گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد».
«خلقکم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعـم ثمـنیة ازوج یخلقکم فی بطون امهـتکم خلقـا من بعد خلق فی ظـلمـت ثلـث ذلکم الله ربکم له الملک لا الـه الا هو فانی تصرفون؛ او شما را از یک نفس آفرید، و همسرش را از (باقیمانده گِل) او خلق کرد؛ و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد؛ او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر، در میان تاریکیهای سه گانه، می‌بخشد! این است خداوند، پروردگار شما که حکومت (عالم هستی) از آن اوست؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه از راه حق منحرف می‌شوید؟».

آدم و حوا پیش از بهشت

[ویرایش]

آدم و حوا (علیهماالسلام)، پیش از ورودشان به بهشت، همسر بودند.
وقلنا یـــادم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین.
ویــادم اسکن انت وزوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هـذه الشجرة فتکونا من الظــلمین.
فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی.

تبعیت حوا از همسرش

[ویرایش]

حوا (علیهاالسّلام) مطابق تصمیمات شوهرش آدم (علیه السلام)، در ماجرای تناول از درخت ممنوع عمل کرد.
«فقلنا یــادم ان هـذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی• فوسوس الیه الشیطـن قال یــادم هل ادلک علی شجرة الخلد وملک لا یبلی• فاکلا منها فبدت لهما سوءتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وعصی ءادم ربه فغوی؛ پس گفتیم: ای آدم! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر توست! مبادا شما را از بهشت بیرون کند؛ که به زحمت و رنج خواهی افتاد• ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم! آیا می‌خواهی تو را به درخت زندگی جاوید، و ملکی بی‌زوال راهنمایی کنم؟• سرانجام هر دو از آن خوردند، (و لباس بهشتیشان فرو ریخت،) و عورتشان آشکار گشت و برای پوشاندن خود، از برگهای (درختان) بهشتی جامه دوختند! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، و از پاداش او محروم شد».

خلقت حوا

[ویرایش]

حوا (علیهاالسّلام)، از جنس همسرش آدم (علیه‌السّلام) و برابر با او در اصل خلقت و ویژگیهای انسانی است.
... خلقکم من نفس وحدة وخلق منها زوجها.... .
وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَهااين جمله ميگويد همسر آدم از او آفريده شد.
.. خلقکم من نفس وحدة وجعل منها زوجها...
خلقکم من نفس وحدة ثم جعل منها زوجها...

دلیل خلقت حوا

[ویرایش]

خلقت حوا (علیهاالسّلام)، به منظور آرامش همسرش در کنار وی بود.
هو الذی خلقکم من نفس وحدة وجعل منها زوجها لیسکن الیها...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۱.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۶. زمر/سوره۳۹، آیه۶.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۱۸۴.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۱۰. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۱۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۱۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۰.    
۱۳. طه/سوره۲۰، آیه۱۲۱.    
۱۴. نساء/سوره۴، آیه۱.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۴۵.    
۱۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    
۱۷. زمر/سوره۳۹، آیه۶.    
۱۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حوا»    جعبه ابزار