همسر عمران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز اعلام و شخصیت‌های قرآنی، همسر عمران است.


معرفی همسر عمران

[ویرایش]

حنّه، مادر مریم و خواهرِ همسر زکریّا و از تيره و تبار بنی‌اسرائیل است. مفسّران و محدّثان، شأن نزول آيات ۳۵- ۳۷ آل‌عمران را درباره حنّه همسر عمران دانسته‌اند كه نذر كرد، فرزندش خدمتكار معبد شود و پس از زایمان، نام فرزندش را مريم نهاد و دعا كرد كه مريم و نسل او از شرّ شیطان در امان باشند و خداوند دعاى او را به اجابت رساند. و اگر مريم عليهاالسلام‌ را خدا برگزيد و او را بر زنان عالَم برترى داد در سايه دعاى همين مادر بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیات۳۵-۳۷.    
۲. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج ۶، ص ۳۳۶.    
۳. ابن عاشور، طاهر بن محمد، تفسیر التحریر و التنویر، ج ۳، ص ۲۳۲.    
۴. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۷۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۳، ص۱۶۰، برگرفته از مقاله «همسر عمران».    


جعبه ابزار