همنشینی با صدیقین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبنا به آیات قرآن یکی از امتیازات صدیقین، مصاحبت و همنشینی با صدیقین است.


پاداش اطاعت‌کنندگان

[ویرایش]

مصاحبت با صدّيقين، پاداش اطاعت از خدا و رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله:
«وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ‌ ... وَ الصِّدِّيقِينَ‌ ...؛و كسانى كه خدا و پيامبر را اطاعت كنند، در روز رستاخيز، همنشين كسانى خواهند بود كه ،... و صدّيقان....»

تفضل به اطاعت‌کنندگان

[ویرایش]

همنشينى با صدّيقين، تفضّل خاصّ الهى به اطاعت‌کنندگان از خدا و رسول صلى‌الله‌عليه‌وآله:
«وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ‌ ...رَفِيقاً • ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ‌ ...؛و كسانى كه خدا و پيامبر را اطاعت كنند، در روز رستاخیز، همنشين كسانى خواهند بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پيامبران و صدّيقان ... و آنها همنشين خوبى هستند. اين موهبتى از ناحيه خداست....»

فضیلتی کامل

[ویرایش]

معاشرت و همنشينى با صدّيقين، داراى فضيلتى كامل:
«وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ‌ ... • ذلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ عَلِيماً؛و كسانى كه خدا و پيامبر را اطاعت كنند، در روز رستاخيز، همنشين كسانى خواهند بود كه خدا، نعمت خود را بر آنان تمام كرده؛ از پیامبران و صدّيقان ... اين موهبتى از ناحيه خداست. و كافى است كه او، از حال بندگان، و نيّات و اعمالشان آگاه است.»
«الفضل» خبر «ذلك» و اشاره به معيّت و همراهى است‌ كه در آيه پيشين آمده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۶۹.    
۲. نساء/سوره۴، آیه۶۹.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۷۰.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۶۹.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۷۰.    
۶. زمخشری، محمود بن عمر، الکشّاف، ج ۱، ص ۵۳۱.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۸، ص۳۹۵، برگرفته از مقاله «همنشینی با صدیقین».    


رده‌های این صفحه : راستگویی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار