هم‌سانی حورالعین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحورالعین به معنی زنان بهشتی است که از جمله نعمتهای بهشتی برای مؤمنان شمرده شده است، و از ویژگیهای حوریان، همسانی و عدم برتری بر یکدیگر است.


عدم برتری حوریان بر یکدیگر

[ویرایش]

حوریان بهشتی همسان هستند، و بر یکدیگر برتری ندارند.
«وفرش مرفوعة • فجعلنـهن ابکارا • عربـا اترابـا؛ و همسرانی بلندمرتبه! • .... • و همه را دوشیزه قرار دادیم، • زنانی که تنها به همسرشان عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و هم‌سن و سالند!»

← وصف حوریان


وصف دیگرشان اینکه آنها هم‌سن و سال با همسرانشان هستند و همگی در خوبی و جمال ظاهر و باطن همانندند و یک از یک بهتر. (اترابا).
"اتراب" جمع "ترب" (بر وزن "ذهن") به معنی مثل و همانند است و بعضی گفته‌اند این معنی از "ترائب" که به معنی دنده‌های قفسه سینه است گرفته شده زیرا با یکدیگر شباهت دارند.
این شباهت و برابری ممکن است در سن و سال نسبت به همسرانشان باشد، تا به اصطلاح، احساسات یکدیگر را کاملا درک کنند، و زندگی با هم برای آنها لذتبخش‌تر باشد هر چند گاهی با تفاوت سن و سال نیز چنین است ولی در غالب چنین نیست، و یا همانند در خوبی و زیبایی و حسن ظاهر و باطن، درست شبیه تعبیر معروف که می‌گویند: آنها همه خوبند و یک از یک بهتر.

حوریان جوان

[ویرایش]

«وکواعب اترابـا؛ و حوریانی بسیار جوان و هم‌سن و سال.»

← دخترانی شبیه به هم


کلمه "کواعب" جمع کاعب است که به معنای دختر نورسی است که پستانهایش رو به رشد نهاده، و دائره‌ای تشکیل داده، و کمی از اطرافش بلندتر شده. و "اتراب" جمع ترب است، که به معنای مثل است، و "کواعب اتراب" به معنای دخترانی هم‌سن و سال و شبیه به هم هستند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. واقعه/سوره۵۶، آیه۳۴.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۳۶.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۳۷.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۲۲۴.    
۵. نبا/سوره۷۸، آیه۳۳.    
۶. طباطبائی، سیدمحمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج۲۰، ص۲۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «همسانی».    جعبه ابزار