هیئات ترکیبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهیئات ترکیبی، شکل خاص حاصل از نحوه چینش چند کلمه با افاده معنایی خاص غیر از معنای مفردات می‌باشد.


معنای هیئات ترکیبی

[ویرایش]

هیئات ترکیبی، شکل و ساختاری است که با کنار هم قرار گرفتن دو یا چند کلمه با اسلوب خاصی به وجود می‌آید و معنایی خاص غیر از معنای مفردات را افاده می‌نماید.

اقسام هیئات ترکیبی

[ویرایش]

هیئات ترکیبی بر دو قسم است: ناقص و تام .

← هیئات ترکیبی تام


اسناد و نسبت حکمیه ای دارد که موجب می‌شود سکوت متکلم بر آن‌ها صحیح باشد، مانند جمله «زید قائم» که هیئت ترکیبی تام دارد و با کنار هم قرار گرفتن مبتدا و خبر و وجود نسبت حکمیه ، معنایی را پدید می‌آورد، و آن ثبوت حدث (قیام) بر ذات (زید) است.

← هیئات ترکیبی ناقص


هیئات ترکیبی ناقص، نسبت ناقص دارند؛ اما در آن‌ها نسبت حکمی وجود ندارد و لذا سکوت بر آن‌ها صحیح نیست، مانند «زید العالم».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج ۱، ص ۲۶۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تهیه و تدوین از مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «هیئات ترکیبی».جعبه ابزار