هیکل بن عبدالله حرزالدین نجفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهیکل حرزالدین فرزند عبدالله از افراد مشهور آل حرزالدین بود، آل حرزالدین از خاندان‌های علمی مشهور می‌باشد که در قرن دوازدهم تا چهاردهم زندگی می‌کردند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی در منطقه صقلاویه، در اطراف بغداد، دارای نوعی ریاست محلی و صاحب املاک کشاورزی بود و سرپرستی امور مالی برادرش، شیخ علی، را نیز برعهده داشت.

وفات

[ویرایش]

وی را شخصی از خاندان آل‌بُدَیر، که از کارکنان او بود، به قتل رساند.
[۱] حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۹۷ـ۹۸، پانویس ۲، قم ۱۴۰۵.
[۲] ابن باقر آل‌محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۲، ص۱۶۴، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حرزالدین، محمد، معارف الرجال فی تراجم العلماء و الادباء، ج۲، ص۹۷ـ۹۸، پانویس ۲، قم ۱۴۰۵.
۲. ابن باقر آل‌محبوبه، جعفر، ماضی النجف و حاضرها، ج۲، ص۱۶۴، بیروت ۱۴۰۶/ ۱۹۸۶.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «آل حرزالدین»، شماره۶۰۱۹.    


جعبه ابزار