وجیزة فی علم الرجال (مشکینی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمشکینی، میرزا ابو الحسن (۱۳۰۵ - ۱۳۵۸ ق)، ایشان دانشمندی فاضل و فقیهی توانا و مدرسی بزرگ است. وی از بیانی رسا نیز برخوردار بوده، وی صاحب کتابی رجالی با عنوان وجیزة فی علم الرجال، می‌باشد.
[۱] مشکینی، میرزا ابو الحسن، وجیزة فی علم الرجال، تحقیق: زهیر اعرجی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۱ ق، ص۱۰۴، اول.معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب، مشتمل بر مطالب زیر است:
تعریف علم رجال موضوع آن و بیان حجیت اخبار، و نیز دوازده فصل که عبارت‌اند از:
حجیت قول رجالی؛
اصحاب اجماع؛
مراسیل ابن ابی عمیر؛
روایت‌های بنی فضال؛
معنای «صحیح» در نزد متاخران؛
معنای «اسند عنه»؛
تمییز مشترکات؛
الفاظ مدح و ذم؛
قبول جرح و تعدیل؛
تعارض جرح و تعدیل؛
اقسام حدیث؛
اقسام تحمل حدیث.
در مقدمه محقق، زندگی نامه مؤلف و ویژگی‌های کتاب مورد بررسی واقع شده است.
محقق تهرانی در الذریعه ، این کتاب را با عناوین رجال المیرزا ابی الحسن و الفوائد الرجالیة هم فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مشکینی، میرزا ابو الحسن، وجیزة فی علم الرجال، تحقیق: زهیر اعرجی، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۱ ق، ص۱۰۴، اول.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۹۲، ذیل ش ۱۷۲.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۶، ص۳۳۶.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن چهاردهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار