وضع فصل مکان جنس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع فصل مکان جنس، یکی از انواع خطای در جنس است و به‌معنای قرار دادن فصل در مکان جنس و بالعکس می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از انواع خطای در جنس، وضع فصل مکان جنس است، یعنی، قرار دادن فصل در مکان جنس و بالعکس در تعریف حدی، خطا است، مانند: "العشق افراط المحبة". در حالی که عشق، محبت مفرط است، چون محبت، جنس عشق، و افراط فصل آن است و به طور طبیعی جنس شی پیش از فصل آن ذکر می‌شود نه به عکس. و هم چنین است "الانسان ناطق حیوان" در صورتی که تعریف انسان، حیوان ناطق است. و چنین تعریفی خطا است و باید از آن اجتناب نمود. هم چنان که اخذ جنس مکان فصل (که عکس آن است) نیز خطا است، چرا که در حد، موجب خطا می‌گردد.
[۱] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۰.
[۳] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
[۵] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
• شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات.
• ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معيار العلم في فن المنطق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۰.
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۷۱.    
۳. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
۴. ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معیار العلم فی فن المنطق، ص۲۷۸.    
۵. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «وضع فصل مکان جنس»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | خطای در جنس
جعبه ابزار