وضع لازم مکان جنس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع لازم مکان جنس، یکی از اقسام خطای در جنس است و به‌معنای قرار دادن لازم معرف به جای جنس آن می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام خطای در جنس وضع لازم مکان جنس به معنای قرار دادن لازم معرف به جای جنس آن است، مانند: "الانسان موجود ناطق" که موجود به جای "حیوان" که جنس هست، قرار گرفته است مانند: "السواد عرض جامع البصر" که "عرض" به جای "لون" قرار گرفته، در حالی که "موجود و عرض" لازم عام انسان و سواد هستند نه جنس برای آن‌ها. و چنین تعریفی به لحاظ این که تصور صحیحی از معرَّف ارائه نمی‌دهد، صحیح نیست و باید از آن اجتناب نمود.
[۱] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۱.
[۳] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
[۴] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
• شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۱.
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۷۳.    
۳. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
۴. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «وضع لازم مکان جنس»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۵.    


رده‌های این صفحه : خطای در جنس
جعبه ابزار