وضع نوع مکان جنس

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افوضع نوع مکان جنس، یکی از انواع خطای در جنس است و به این معناست که در تعریف چیزی به جای استفاده از جنس آن نوع آن را ذکر کنند.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

هرگاه در تعریف چیزی به جای استفاده از جنس آن نوع آن را ذکر کنند، نوعی از خطای در جنس است که از آن به وضع نوع مکان جنس تعبیر می‌کنند، مانند: "الشر ظلم الناس" در این جا در تعریف "شرظلم آورده شده است که اشتباه و غلط است، زیرا "ظلم" نوعی از شر است و "شر" را نباید به نوع تعریف کنند بلکه به جای نوع جنس شر آورده شود، چرا که هر ظلمی شر است ولی هر شری ظلم نیست.
[۱] ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۱.
[۳] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
[۵] شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.


مستندات مقاله

[ویرایش]

در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است:

• ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة.
• شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق).
• ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل.
• شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات.
• ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معيار العلم في فن المنطق.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوالحسن سالاری، بهمنیار بن مرزبان، التحصیل، ص۲۶۱.
۲. ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، النجاة، ص۱۷۳.    
۳. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۴۸.
۴. ابوحامد غزالی، محمد بن محمد، معیار العلم فی فن المنطق، ص۲۷۹.    
۵. شهاب‌الدین سهروردی، یحیی بن حبش، منطق التلویحات، ص۱۵.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «وضع نوع مکان جنس»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۴/۲۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | خطای در جنس
جعبه ابزار