وظایف محمد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بعد از رسالت موظف به انجام اموری شدند. در این مقاله وظایف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله با توجه به آیات قرآن معرفی می‌شوند.

فهرست مندرجات

۱ - اتمام‌حجّت‌
۲ - اثبات توحید
۳ - احتجاج
۴ - ادای حقوق‌
۵ - استعاذه‌
۶ - استغفار
۷ - استفاده از تمثیل‌
۸ - استقامت‌
۹ - اظهار ایمان‌
۱۰ - اظهار ترس از عذاب‌
۱۱ - اظهار تسلیم‌
۱۲ - اعتدال‌
۱۳ - اعتماد به وحی‌
۱۴ - اعطای پناهندگی‌
۱۵ - اعلام اختیار همسران‌
۱۶ - اعلام اخلاص‌
۱۷ - اعلام ایمان جن‌
۱۸ - اعلام جهل به زمان قیامت‌
۱۹ - اعلام طلاق به همسران‌
۲۰ - اعلام عدم درخواست مزد
۲۱ - افشای اهل‌کتاب‌
۲۲ - افشای منافقان‌
۲۳ - اقامه نماز
۲۴ - اقتدا به انبیای گذشته‌
۲۵ - امر به معروف‌
۲۶ - انذار
۲۷ - انفاق‌
۲۸ - برخورد با اهل‌کتاب‌
۲۹ - برخورد با کافران‌
۳۰ - برخورد با متخلّفان‌
۳۱ - برخورد با مشرکان‌
۳۲ - برخورد با منافقان‌
۳۳ - بررسی اخبار امنیّتی‌
۳۴ - بشارت‌
۳۵ - بی‌اعتنایی به استهزا کنندگان دین‌
۳۶ - بی‌اعتنایی به دشمنان‌
۳۷ - بی‌اعتنایی به کافران‌
۳۸ - بی‌اعتنایی به مشرکان‌
۳۹ - بیان احکام‌
۴۰ - بیان بخل کافران‌
۴۱ - بیان بدعتهای جاهلیّت‌
۴۲ - بیان دین‌
۴۳ - بیان رؤیای خود
۴۴ - بیان سنّتهای خدا
۴۵ - بیان عدم مصونیّت‌
۴۶ - بیان عظمت خدا
۴۷ - بیان عقیده‌
۴۸ - بیان قصّه اصحاب کهف‌
۴۹ - بیان محدوده اختیارات‌
۵۰ - بیان محدوده علم‌
       ۵۰.۱ - عدم آگاهی به زمان قیامت
       ۵۰.۲ - عدم آگاهی به امور غیبی
۵۱ - بیان محدوده قدرت‌
۵۲ - بیان نفوذ اراده خدا
۵۳ - بیدار کردن فطرت‌
       ۵۳.۱ - برانگیختن داوری وجدان مشرکان
۵۴ - پاسخگویی‌
۵۵ - پایبندی به دین‌
۵۶ - پرسش
۵۷ - پرهیز از پیروی اکثریّت مردم‌
۵۸ - پرهیز از پیروی اهل‌کتاب‌
۵۹ - پرهیز از پیروی جاهلان‌
۶۰ - پرهیز از پیروی کافران‌
۶۱ - پرهیز از پیروی مشرکان‌
۶۲ - پرهیز از پیروی مکذّبان‌
۶۳ - پرهیز از پیروی منافقان‌
۶۴ - پرهیز از پیروی هوای نفس‌
۶۵ - پرهیز از شرک
۶۶ - پرهیز از شک‌
۶۷ - پرهیز از طرد مؤمنان‌
۶۸ - پرهیز از طلاق‌
۶۹ - پرهیز از غبطه‌
۷۰ - پیروی از دین ابراهیم
۷۱ - پیروی از وحی‌
۷۲ - پیشگامی‌
       ۷۲.۱ - پیشگامی در پذیرش اسلام
       ۷۲.۲ - پیشگامی در تسلیم
       ۷۲.۳ - پیشگامی در سلام کردن
۷۳ - تأمین نیروی جهاد
۷۴ - تبرّی‌
۷۵ - تبلیغ‌
۷۶ - تبیین‌
۷۷ - تحدّی‌
۷۸ - تحلیل طیّبات‌
۷۹ - تذکّر
۸۰ - تزکیه مردم‌
۸۱ - تسبیح‌
۸۲ - تشویق به جهاد
۸۳ - تشویق به سفر
۸۴ - تعلیم‌
       ۸۴.۱ - تعلیم عفاف و حجاب
       ۸۴.۲ - تعلیم معارف قرآن
       ۸۴.۳ - تعلیم علوم دور از دسترس
۸۵ - تقوا
۸۶ - تلاوت قرآن‌
۸۷ - تواضع‌
۸۸ - توبیخ منافقان‌
۸۹ - توجّه دادن به حقّانیّت قرآن‌
۹۰ - توکّل‌
۹۱ - تهدید منافقان‌
۹۲ - جدال احسن‌
۹۳ - جهاد
۹۴ - حمد
۹۵ - درخواست گواهی از مشرکان‌
۹۶ - دریافت زکات‌
۹۷ - دعا
۹۸ - دعوت به تفکّر
۹۹ - دفاع از قرآن‌
۱۰۰ - ردّ ادّعای بادیه‌نشینان‌
۱۰۱ - رفع تکلیف سخت‌
۱۰۲ - صبر
۱۰۳ - عدم حمایت از خائنان‌
۱۰۴ - عفو
       ۱۰۴.۱ - عفو بنی‌اسرائیل
       ۱۰۴.۲ - عفو مراجعه‌کنندگان به طاغوت
       ۱۰۴.۳ - عفو از خطاکارن جنگ احد
       ۱۰۴.۴ - عفو از خطاکارن
۱۰۵ - فرماندهی
۱۰۶ - قاطعیّت‌
       ۱۰۶.۱ - قاطعیت در انجام احکام
       ۱۰۶.۲ - قاطعیت در برابر کافران
۱۰۷ - قبول بیعت‌
۱۰۸ - قضاوت‌
۱۰۹ - مبارزه با بدعت‌
۱۱۰ - مبارزه با رسوم جاهلی‌
۱۱۱ - مبارزه با شرک
۱۱۲ - مدارا
۱۱۳ - مشورت‌
۱۱۴ - مصلحت‌اندیشی‌
۱۱۵ - مطالبه برهان‌
       ۱۱۵.۱ - مطالبه برهان از اهل‌کتاب
       ۱۱۵.۲ - مطالبه برهان از خداوند
       ۱۱۵.۳ - مطالبه برهان از مشرکان
۱۱۶ - موعظه‌
۱۱۷ - مهلت دادن‌
۱۱۸ - نظارت بر اجرای حدود
۱۱۹ - نقل تاریخ‌
       ۱۱۹.۱ - نقل داستان هابیل و قابیل
       ۱۱۹.۲ - نقل داستان بلعم باعورا
       ۱۱۹.۳ - نقل سرگذشت حضرت نوح
       ۱۱۹.۴ - نقل سرگذشت حضرت موسی
       ۱۱۹.۵ - نقل داستان خلقت انسان
       ۱۱۹.۶ - نقل داستان حضرت ابراهیم
       ۱۱۹.۷ - نقل سرگذشت حضرت مریم
       ۱۱۹.۸ - نقل سرگذشت حضرت موسی
       ۱۱۹.۹ - نقل سرگذشت اسماعیل صادق‌الوعد
       ۱۱۹.۱۰ - نقل سرگذشت حضرت ادریس
       ۱۱۹.۱۱ - نقل سرگذشت حضرت داود
       ۱۱۹.۱۲ - نقل داستان حضرت ایوب
       ۱۱۹.۱۳ - نقل سرگذشت حضرت اسحاق
       ۱۱۹.۱۴ - نقل سرگذشت حضرت یعقوب
       ۱۱۹.۱۵ - نقل سرگذشت حضرت الیسع
       ۱۱۹.۱۶ - نقل سرگذشت حضرت ذالکفل
       ۱۱۹.۱۷ - نقل سرگذشت حضرت هود
۱۲۰ - نهی از منکر
۱۲۱ - هدایتگری‌
       ۱۲۱.۱ - هدایت به سوی نور
       ۱۲۱.۲ - هموار ساختن راه هدایت
       ۱۲۱.۳ - هدایت بهصراط مستقیم
۱۲۲ - یاد خدا
۱۲۳ - پانویس
۱۲۴ - منبع

اتمام‌حجّت‌

[ویرایش]

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به اتمام‌حجّت بر مردم بودند.
[۱] برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله اتمام حجت محمد (قرآن).


اثبات توحيد

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به تبيين براهین توحیدی و اثبات یگانگی خداوند، با ابطال وجود خدايان دروغين:
۱. قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً ....
۲. قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ‌ .... وَ لَهُ ما سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ‌ قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۳. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ‌ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْها وَ مِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ.
۴. قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى‌ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ‌ ....
۵. أَ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ‌ وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ‌ وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى‌ لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَ دَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ‌ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌ أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ.
۶. وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَ لا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ‌ وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى‌ لا يَسْمَعُوا وَ تَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَ هُمْ لا يُبْصِرُونَ.
۷. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ.
۸. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
۹. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى‌ وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.
۱۰. أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى‌ كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ‌ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ‌ ....
۱۱. قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلى‌ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا.
۱۲. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ لا تَحْوِيلًا.
۱۳. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ‌ ....
۱۴. أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.
۱۵. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذلِكُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالى‌ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
۱۶. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقالَ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ ما لَهُمْ فِيهِما مِنْ شِرْكٍ وَ ما لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ.
۱۷. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً.
۱۸. وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ رَحْمَتِهِ‌ ....
۱۹. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانُوا لا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَ لا يَعْقِلُونَ.

احتجاج

[ویرایش]
[۲۳] رجوع شود به مقاله احتجاج محمد (قرآن).


اداى حقوق‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به اداى حقوق خويشاوندان، مسکینان و در راه ماندگان، با رعايت اعتدال و اجتناب از تبذیر:
وَ آتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً.

••• پرداخت حقوق خويشاوندان، مسكينان، در راه ماندگان، وظيفه‌اى الهى براى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
فَآتِ ذَا الْقُرْبى‌ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

استعاذه‌

[ویرایش]
[۲۶] رجوع شود به مقاله استعاذه محمد (قرآن).


استغفار

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور استغفار به درگاه خداوند:
وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ‌ ....

••• طلب آمرزش براى مؤمنان، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ‌ ... مرجع ضمير در «لهم» مؤمنينى در آيات قبل است.

••• طلب آمرزش براى زنان مؤمن، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ‌ ... وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

استفاده از تمثيل‌

[ویرایش]

••• استفاده از تمثیل براى بيان واقعيّتها و عبرتها رهنمود خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً.
۲. وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جاءَهَا الْمُرْسَلُونَ.

••• استفاده از تمثيل براى بيان حقيقت زندگی دنیا و ناپايدارى آن رهنمود خدا به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ‌ ....

استقامت‌

[ویرایش]

استقامت در ابلاغ دین و گسترش توحید، وظيفه پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ‌ ....
۲. ... فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ‌ ....

اظهار ايمان‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به اظهار ایمان خود:
۱. قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.
۲. ... قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ‌ ....

••• فرمان خدا به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در اظهار ايمان خود و امّتش به خداوند و كتب انبياى پيشين:
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى‌ إِبْراهِيمَ‌ ... وَ ما أُوتِيَ مُوسى‌ وَ عِيسى‌ وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ‌ ....

••• اعلان ايمان به دین ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و اسباط و موسی و عیسی عليهم‌السلام وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلى‌ إِبْراهِيمَ‌ ....

اظهار ترس از عذاب‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور اظهار ترس خويش از عذاب، در صورت نافرمانى از پروردگار:
قُلْ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

اظهار تسليم‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به اظهار تسلیم در برابر خدا:
۱. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ‌ ....
۲. ... قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۳. ... قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‌ وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.
۴. لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
۵. إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
۶. وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.
۷. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ... وَ أُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.

اعتدال‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به رعايت اعتدال در انفاق، و پرهيز از زياده روى در آن:
وَ لا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى‌ عُنُقِكَ وَ لا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً.

اعتماد به وحى‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مسئول اعتماد به وحی الهی، در شناخت حقايق تاريخى و معرفتى:
وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا ... وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً . «التحاد» يعنى مايل شدن به چيزى و در آيه به معناى پناهگاه قرار دادن و مقصود از آن، اين است كه در بيان آنچه به سرگذشت اصحاب کهف مربوط است، تنها به خدا اعتماد كن.

اعطاى پناهندگى‌

[ویرایش]

پناهندگی دادن به مشركان پناه‌جو، براى شنيدن کلام خدا، دستور خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ‌ ....

اعلام اختيار همسران‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به اعلام مختار بودن همسران خويش، بين انتخاب زندگى دنيا و جدا شدن از پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و يا استمرار زندگی با آن حضرت:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا.

اعلام اخلاص‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به اعلام اخلاص خويش در همه امور به مردم:
۱. قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ‌ ....
۲. ... قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ.
۳. إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي‌ حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
۴. إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.
۵. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ.
۶. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي.
۷. وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا.

اعلام ايمان جن‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام مواضع گروهى از جنّیان، در مورد استماع قرآن و ایمان آوردن به آن:
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ‌ ....

اعلام جهل به زمان قيامت‌

[ویرایش]

وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در اعلام بى‌اطّلاعى خويش، از زمان فرا رسيدن قیامت:
۱. ... وَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ‌ وَ يَقُولُونَ مَتى‌ هذَا الْوَعْدُ ...قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ‌ ....
۲. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ‌ ....

اعلام طلاق به همسران‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام طلاق به همسران خويش، در صورت اختيار زندگى دنيا و متاع و زيور آن، و پرداخت مهریه و متاعى خوب به آنان:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا.

اعلام عدم درخواست مزد

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به اعلام مزد نخواستن از مردم، در قبال تبلیغ رسالت و انجام دادن مسئوليّت خويش:
۱. ... قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ....
۲. قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ....
۳. قُلْ ما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ‌ ....
۴. قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ....
۵. ... قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً ....

افشاى اهل‌كتاب‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور افشاى سوابق ننگين اهل کتاب، با توجه دادن آنان به گذشته شوم همكيشان‌شان:
قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ‌ ....

افشاى منافقان‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور افشاى چهره منافقان و اعلام حضور نيافتن قطعى آنان با او، در هيچ جنگى پس از جنگ تبوک:
فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلى‌ طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَ لَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ.

••• فرمان الهى به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در ترک نماز بر جنازه منافقان و عدم قرار گرفتن در كنار قبر آنان در راستاى افشاى كفرورزى و فسق منافقان:
وَ لا تُصَلِّ عَلى‌ أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى‌ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ ماتُوا وَ هُمْ فاسِقُونَ.

اقامه نماز

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به اقامه نماز:
۱. وَ أَقِمِ الصَّلاةَ ....
۲. أَقِمِ الصَّلاةَ ....

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به اقامه نماز شب:
وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى‌ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً.

اقتدا به انبياى گذشته‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور اقتدا به رهنمودهاى انبياى گذشته:
أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ... أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ‌ ... «أولئك» به همه پيامبرانى كه در آيات قبل از آنها ياد شده است، اشاره دارد.

امر به معروف‌

[ویرایش]

دعوت مردم به كارهاى پسنديده، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. ... الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي‌ ... يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ‌ ....
۲. ... وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ‌ ....

انذار

[ویرایش]

پیامبرصلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به انذار مردم بودند.
[۸۱] رجوع شود به مقاله انذارهای محمد (قرآن).


انفاق‌

[ویرایش]

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به انفاق در راه خدا بودند.
[۸۲] رجوع شود به مقاله انفاق محمد (قرآن).


برخورد با اهل‌كتاب‌

[ویرایش]
[۸۳] رجوع شود به مقاله محمد و اهل‌کتاب (قرآن).


برخورد با كافران‌

[ویرایش]
[۸۴] رجوع شود به مقاله محمد و کافران (قرآن).


برخورد با متخلّفان‌

[ویرایش]

موضعگيرى در برابر متخلّفان جهاد، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا ....

برخورد با مشركان‌

[ویرایش]
[۸۶] رجوع شود به مقاله محمد و مشرکان (قرآن).


برخورد با منافقان‌

[ویرایش]
[۸۷] رجوع شود به مقاله محمد و منافقان (قرآن).


بررسى اخبار امنيّتى‌

[ویرایش]

بررسى اخبار امنيّتى و تشخيص صحيح آن، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ إِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى‌ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ‌ ....

بشارت‌

[ویرایش]
[۸۹] رجوع شود به مقاله بشارت‌های محمد (قرآن).


بى‌اعتنايى به استهزا كنندگان دين‌

[ویرایش]

بى‌اعتنايى به بازيگران با دین و سرگرمی قرار دهندگان آن، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا ....

بى‌اعتنايى به دشمنان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به بى‌اعتنايى به دشمنان:
وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلى‌ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً ... فَذَرْهُمْ وَ ما يَفْتَرُونَ.

بى‌اعتنايى به كافران‌

[ویرایش]
[۹۲] رجوع شود به مقاله محمد و کافران (قرآن).


بى‌اعتنايى به مشركان‌

[ویرایش]
[۹۳] رجوع شود به مقاله محمد و مشرکان (قرآن).


بيان احكام‌

[ویرایش]

••• وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، بيان و ابلاغ احکام الهی:
۱. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى‌ وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
۲. يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.
۳. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ‌ ... قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُفْرٌ بِهِ‌ ....
۴. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ ... وَ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.
۵. ... وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى‌ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ....
۶. وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ‌ ....
۷. وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ وَ أَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى‌ بِالْقِسْطِ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِهِ عَلِيماً.
۸. يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ عَلِيمٌ.
۹. يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ.
۱۰. ... قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ‌ ....
۱۱. قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ‌ ....
۱۲. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ‌ يَعْلَمُونَ‌ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.
۱۳. الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي‌ ... وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‌ ....
۱۴. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‌ ....

••• وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، فراخوانى مردم، براى بيان محرّمات الهی:
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ‌ ....

بيان بخل كافران‌

[ویرایش]

افشاى خصلت بخل مشرکان، وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَ كانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً.

بيان بدعتهاى جاهليّت‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به بيان حرمت و زشتى بدعتهاى زمان جاهلیّت:
۱. ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ‌ وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
۲. قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى‌ طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ‌ ...سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ‌ قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ هُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ.
۳. قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَ إِيَّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.
۴. وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.
۵. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ‌ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ‌ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ.

بيان دين‌

[ویرایش]

بيان صريح اساس و مبانى دين خود براى مشرکان، مأموريّت پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۲. قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌ وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۳. قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ‌ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ‌ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ.

بيان رؤياى خود

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به بيان رؤياهاى خود، در مورد جامعه اسلامی:
إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ... «إذ» متعلّق به «اذكر» مقدّر است؛ يعنى بيان كن و به يادبياور آن زمانى كه در خواب دشمن را به تو كم نشان داد تا شما به جنگ اقدام كنيد و پيروز شويد.

بيان سنّتهاى خدا

[ویرایش]

••• بيان سنّت «استدراج» و «امهال» خداوند در مورد فرورفتگان در ورطه گمراهی، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ ....

••• ابلاغ سنت الهی سركوبى حق‌ستيزان به کافران عصر خويش، مسئوليّت محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ... وَ إِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ‌ وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ‌ ....

بيان عدم مصونيّت‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام مصونيت نداشتن خويش در برابر عذاب الهی، در صورت نافرمانى از او:
قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً.

بيان عظمت خدا

[ویرایش]

تبيين عظمت آفريدگار و وسعت بى‌كران دامنه خلقت، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً.

بيان عقيده‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به بيان اعتقاد خود به آیین توحیدی اسلام:
۱. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ‌ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ.
۲. قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۳. قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى‌ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‌ وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.
۴. قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً ... وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
۵. إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَ لَهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
۶. وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.
۷. قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ‌ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ‌ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ.

بيان قصّه اصحاب كهف‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور بازگو كردن قصّه اصحاب کهف، بر اساس وحی:
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً ... قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ‌ ... قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ‌ ... آيه «واتل ما اوحى ...» گوياى اين مطلب است كه اين‌قصّه بحث‌انگيز تنها در پرتو وحى الهى قابل فهم و اثبات است.

بيان محدوده اختيارات‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور ترسيم مرز اختيارات خود، در زمينه تحقّق معجزات براى مردم:
... ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ‌ ...قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ....

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور بيان محدوده وظايف و اختيارات خويش، براساس پيروى از وحى:
۱. قُلْ‌ ... إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‌ إِلَيَ‌ ....
۲. ... قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى‌ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي‌ ....
۳. ... قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‌ إِلَيَ‌ ....
۴. قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى‌ إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ....

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به اعلام محدوده مسئوليّت خويش و بيان ناتوانى خود، از ارائه معجزات درخواستى مشركان:
وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ‌ وَ الْمَلائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى‌ فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا.

بيان محدوده علم‌

[ویرایش]


← عدم آگاهی به زمان قیامت


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، موظّف به اعلام عدم آگاهی خويش به لحظه فرا رسيدن قيامت:
۱. يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ....
۲. قُلْ‌ ... وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ.
۳. يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ‌ ....
۴. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً.
۵. يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها.

← عدم آگاهی به امور غیبی


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام آگاه نبودنش به امور غیبی:
۱. قُلْ‌ ... وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ‌ ....
۲. قُلْ‌ ... وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ....
۳. ... فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ‌ ....
۴. ... وَ لا أَعْلَمُ الْغَيْبَ‌ ....
۵. قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ‌ ....
۶. قُلْ‌ ... وَ ما أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ‌ ....

بيان محدوده قدرت‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام وابسته بودن قدرتش به مشیّت خدا:
۱. قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ....
۲. قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَ لا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌ ....
۳. قُلْ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَ لا أَدْراكُمْ بِهِ‌ ....
۴. قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعاً إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ‌ ....
۵. وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ.
۶. قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَداً قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً.

بيان نفوذ اراده خدا

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به تبيين قلمرو نفوذ اراده خداوند، در مورد مرگ و زندگی انسان، براى تصحيح عقاید منافقان:
قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرادَ بِكُمْ رَحْمَةً ....

بيدار كردن فطرت‌

[ویرایش]

وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در توجه دادن مردم به فطرت توحیدی و بيدار كردن آن:
۱. قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاً وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
۲. قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ‌ السَّاعَةُ أَ غَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ‌ ... بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ.
۳. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَ أَبْصارَكُمْ وَ خَتَمَ عَلى‌ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ‌ بِهِ‌ ....
۴. قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً ... قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ‌ ....
۵. قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى‌ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى‌ وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ.
۶. أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتابَ مُفَصَّلًا وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
۷. قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ لا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌ ثُمَّ إِلى‌ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
۸. قالَ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَ هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ.
۹. أَ يُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ.
۱۰. أَ لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ.
۱۱. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ‌ فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ.
۱۲. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ‌ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
۱۳. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ لا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى‌ وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ.
۱۴. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ‌ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‌ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ‌ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.
۱۵. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ‌ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلا تُبْصِرُونَ.
۱۶. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى‌ هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ.
۱۷. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً.
۱۸. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

← برانگیختن داوری وجدان مشرکان


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور برانگيختن داورى وجدان مشركان بر چگونگى فرجام آنان در صورت نزول عذاب الهى:
۱. قُلْ أَ رَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
۲. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ مَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ‌ فَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ.
۳. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ‌ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدى‌ فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
۴. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ‌ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ‌ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَ فَلا تَتَّقُونَ‌ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ هُوَ يُجِيرُ وَ لا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ‌ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ.
۵. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَ فَلا تَسْمَعُونَ‌ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى‌ يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلا تُبْصِرُونَ.
۶. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلى‌ هُدىً أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ.
۷. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ شُرَكاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ أَمْ آتَيْناهُمْ كِتاباً فَهُمْ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً.
۸. قُلْ أَ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّماواتِ ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ‌ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

پاسخگويى‌

[ویرایش]

یکی از وظایف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله پاسخگویی به مردم بود.
[۲۰۳] رجوع شود به مقاله پاسخگویی محمد (قرآن).


پايبندى به دين‌

[ویرایش]

رويكرد تمام‌عيار و پايبندى به دين استوار اسلام، دستور خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ‌ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ.
۲. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ‌ ....

پرسش

[ویرایش]
[۲۰۶] رجوع شود به مقاله سؤال محمد (قرآن).


پرهيز از پيروى اكثريّت مردم‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، موظف به پيروى نكردن در عقايد و احكام از اكثر مردم:
أَ فَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَماً ... وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ‌ ....

پرهيز از پيروى اهل‌كتاب‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به پرهيز از پيروى یهود و نصارا و ردّ هواهای نفسانی آنان:
وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ‌ ... وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ‌ ... إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

پرهيز از پيروى جاهلان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور پيروى نكردن از هوسها و خواسته‌هاى افراد بى دانش و ناآگاه:
... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ.

پرهيز از پيروى كافران‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه دار پرهيز از هر گونه اطاعت و تن دادن به خواسته كافران:
۱. فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ‌ ....
۲. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ‌ ....
۳. وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ‌ ....

پرهيز از پيروى مشركان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه دار پرهيز از هر گونه اطاعت از مشرکان، در شرك‌ورزى:
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لا أَتَّبِعُ أَهْواءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.

پرهيز از پيروى مكذّبان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور پيروى نكردن از تمايلات تكذيبگران آیات خدا:
... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ....

پرهيز از پيروى منافقان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار پرهيز از هرگونه اطاعت از منافقان:
۱. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لا تُطِعِ‌ ...وَ الْمُنافِقِينَ‌ ....
۲. وَ لا تُطِعِ‌ ... وَ الْمُنافِقِينَ‌ ....

پرهيز از پيروى هواى نفس‌

[ویرایش]

••• تأكيد خداوند بر اصالت سخنان پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و بر پايه هوای نفس نبودن پيامهاى آن حضرت:
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌.

••• ممنوعيّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از پيروى هواى نفسِ تكذيب‌كنندگان آيات خدا:
... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ....

••• ممنوعيّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از پيروى هواى نفسِ اهل‌کتاب:
۱. ... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌ .... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌ ... به قرينه آيات سابق، ضمير «هم» به اهل كتاب برمى‌گردد.
۲. ... وَ إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ‌ .... وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ‌ ....

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مورد هشدار الهى به قرار گرفتن در زمره ظالمان، در صورت پيروى از هواى نفس:
وَ لَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَ ما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَ ما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ.

محروميّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از ولايت خدا، در صورت پيروى از هواى نفس يهود و نصارا:
۱. ... وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ.
۲. وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا واقٍ.

پرهيز از شرک

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلان عبادت خدای یکتا و پرهيز از شرک:
۱. قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى‌ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۲. ... قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ.

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور حراست و حفاظت كامل از ایمان خويش، در برابر خطر شرک:
... قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ‌ ... وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلان نهى شدن از پرستش غیر خدا، به مشركان:
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ‌ ....

••• اعلام برائت خدا و پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از مشركان، دستور الهى به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ‌ ....

پرهيز از شك‌

[ویرایش]

••• پرهيز از شک در حقّانيّت فرمانهاى الهى، فرمان خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
۲. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
۳. ... فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
۴. ... فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
۵. ... فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ‌ ....

••• روا نبودن ترديد درباره بطلان معبودهاى اهل شرک، فرمان خدا به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ‌ ....

••• شك نكردن به لقای پروردگار، دستور خداوند به محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقائِهِ‌ ....

پرهيز از طرد مؤمنان‌

[ویرایش]

طرد نكردن مؤمنان از خويش، به جهت جلب نظر مشركان، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ‌ ... فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ.

پرهيز از طلاق‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور پرهيز از تبديل همسران خود به همسرانى با طلاق آنان:
لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَ‌ ...

پرهيز از غبطه‌

[ویرایش]

نهى خداوند از غبطه خوردن و چشم دوختن پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به رفاه و امكانات مادّى كافران:
۱. لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ لا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
۲. وَ لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى‌ ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقى‌.

پيروى از دين ابراهيم

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، موظف به پيروى از دین ابراهیم علیه‌السلام:
ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.

پيروى از وحى‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور پيروى از وحی پروردگار خويش:
۱. اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌ ....
۲. وَ اتَّبِعْ ما يُوحى‌ إِلَيْكَ‌ ....
۳. وَ اتَّبِعْ ما يُوحى‌ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌ ....
۴. ... إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى‌ إِلَيَ‌ ....

پيشگامى‌

[ویرایش]


← پیشگامی در پذیرش اسلام


پيشگامى در پذیرش اسلام، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. قُلْ أَ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَ لا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
۲. لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
۳. وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.

← پیشگامی در تسلیم


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به پيشگامى در تسليم به درگاه خداوند:
۱. ... قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ‌ ....
۲. لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ.
۳. وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ.

← پیشگامی در سلام کردن


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار پيشى گرفتن در سلام کردن به مؤمنان وارد شده به محضر او و اظهار فروتنی نسبت به آنان:
وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ‌ ....

تأمين نيروى جهاد

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور برانگيختن و تشويق مؤمنان به جهاد در راه خدا:
فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ‌ ... وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ‌ ....

تبرّى‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام يگانگى خداوند و اظهار بيزارى از شرک و معبودهاى دروغين مشركان:
۱. ... قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي‌ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ.
۲. أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ.

••• مأموريّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در بيزارى جستن از اعمال مشركان عرب، در مقابل تكذيب آنان:
وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ‌ ... وَ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ.

••• اعلام برائت خدا و پيامبر از مشركان، دستور الهى به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‌ وَ أَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِي‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ رَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ.

تبليغ‌

[ویرایش]

یکی از وظایف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله تبلیغ دین خداوند بود.
[۲۶۳] رجوع شود به مقاله تبلیغ محمد (قرآن).


تبيين‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار تبيين قرآن کریم براى مردم:
۱. ... وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ‌ ....
۲. وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ‌ ....
۳. ... فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ.

••• تبيين اختصاص تحقّق معجزه به اراده الهی، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلى‌ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ.
۲. وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِها قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ‌ وَ ما يُشْعِرُكُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ.
۳. وَ يَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ.
۴. وَ قالُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آياتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ.

تحدّى‌

[ویرایش]
[۲۷۱] رجوع شود به مقاله تحدی محمد (قرآن).


تحليل طيّبات‌

[ویرایش]

حكم به حلّیّت همه پاكيزه‌ها و تحريم همه ناپاكيها، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ‌ ....

تذكّر

[ویرایش]

تذكّر دادن به مردم، از مسئوليّتهاى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. ... وَ ذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما كَسَبَتْ لَيْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَ لا شَفِيعٌ‌ ....
۲. كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَ ذِكْرى‌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
۳. ... فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخافُ وَعِيدِ.
۴. وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى‌ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
۵. فَذَكِّرْ فَما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكاهِنٍ وَ لا مَجْنُونٍ.
۶. فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى‌.
۷. فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ.

تزكيه مردم‌

[ویرایش]

پاكسازى مردم از آلودگيها (شرك و ...)، از وظايف و اهداف رسالت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ‌ ...وَ يُزَكِّيهِمْ‌ ....
۲. ... رَسُولًا مِنْكُمْ‌ ... وَ يُزَكِّيكُمْ‌ ....
۳. ... إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌ ...وَ يُزَكِّيهِمْ‌ ....
۴. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ‌ ...وَ يُزَكِّيهِمْ‌ ....

تسبيح‌

[ویرایش]

یکی از وظایف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله تسبیح خداوند متعال بود.
[۲۸۴] رجوع شود به مقاله تسبیح محمد (قرآن).


تشويق به جهاد

[ویرایش]

تشويق و تحريك اهل ایمان براى پیکار با کافران، مسئوليّتى الهى برعهده پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. فَقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ اللَّهُ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا.
۲. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ....

تشويق به سفر

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور ابلاغ پيام خداوند مبنى بر سیر در زمین و مطالعه در پديده‌هاى آفرینش:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ‌ ....

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور تشويق مردم براى سير و سفر در زمین، جهت مطالعه در سرگذشت پيشينيان:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ‌ ....

تعليم‌

[ویرایش]


← تعلیم عفاف و حجاب


آموزش دادن به همسران و دختران خويش براى رعایت حجاب كامل و پوشش جلباب و روسری از رهنمودهاى خدا به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى‌ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ‌ ....

← تعلیم معارف قرآن


تعليم حقايق و معارف قرآن به مردم، از وظايف و اهداف رسالت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. ... رَسُولًا مِنْكُمْ‌ ... وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
۲. ... إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا ... يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ....
۳. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ‌... يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ....

← تعلیم علوم دور از دسترس


آموزش علوم و حقايق دور از دسترس بشر، از اهداف و برنامه‌هاى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَ يُزَكِّيكُمْ وَ يُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُعَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.

تقوا

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور رعايت تقوای الهی:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ‌ ....

تلاوت قرآن‌

[ویرایش]

تلاوت قرآن، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و رسالت او:
۱. رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ‌ ....
۲. كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا ....
۳. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ‌ ....
۴. كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ ... لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ‌ ....
۵. وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ‌ ....
۶. وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ‌ ....
۷. وَ أَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ‌ ....
۸. اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتابِ‌ ....
۹. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ‌ ....
۱۰. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ‌ ....
۱۱. رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً.

تواضع‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار برخورد فروتنانه و متواضعانه با مؤمنان:
۱. ... وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.
۲. وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

توبيخ منافقان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور توبیخ منافقان، به سبب بازيچه شمردن دين و استهزاى ارزشهاى الهى:
وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَ نَلْعَبُ قُلْ أَ بِاللَّهِ وَ آياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ.

توجّه دادن به حقّانيّت قرآن‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور توجّه دادن مردم به حقّانیّت قرآن:
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ‌ ....

توكّل‌

[ویرایش]

یکی از وظایف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله توکل بر خداوند یود.
[۳۱۰] رجوع شود به مقاله توکل محمد (قرآن).


تهديد منافقان‌

[ویرایش]

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور موضع گيرى در برابر منافقان و تهديد ايشان به افشاى اسرارشان:
يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ‌ ... قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ.

جدال احسن‌

[ویرایش]

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به، برگزيدن برترين روشها در جدال مباحثه و مناظره، براى بيان مسائل دينى:
ادْعُ إِلى‌ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ.

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، موظّف به مجادله روشن، درباره اصحاب کهف:
أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً ....

جهاد

[ویرایش]

یکی از مهمترین وظایف پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله جهاد در راه خداوند بود.
[۳۱۵] رجوع شود به مقاله جهاد محمد (قرآن).


حمد

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به حمد و ستایش خداوند:
۱. ... فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ ....
۲. وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ ....
۳. ... قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ‌ ....
۴. ... وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ‌ ....
۵. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ‌ ....

درخواست گواهى از مشركان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور گواه خواستن از مشركان افتراگوى بر خداوند:
قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ‌ ....

دريافت زكات‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور دریافت زکات مردم، جهت تزکیه و تطهير آنان:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها ....

دعا

[ویرایش]

دلجویی كردن پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله از زکات دهندگان و دعا براى آنان، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ... وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‌ ....

دعوت به تفكّر

[ویرایش]

••• فراخوانى مردم عرب براى مطالعه و تفکّر در پديده‌هاى آسمانها و زمین، مأموريّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما تُغْنِي الْآياتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ.

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار فراخوانى مردمان، براى اندیشه و مقايسه ميان فرجام کافران و تقواپيشگان:
قُلْ أَ ذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ‌ ....

••• برانگيختن مردم به بررسى و مطالعه چگونگى آغاز آفرینش هستى، وظيفه‌اى برعهده پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ.

••• برانگيختن مردم به بررسى و مطالعه تاريخ امتهاى‌پيشين و پندگيرى از آن، وظيفه پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
۲. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ.
۳. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ.

دفاع از قرآن‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار پاسخ گويى به اتهامات مشرکان، مبنى بر ساختگى بودن قرآن، با روشن كردن حقيقت وحی:
... قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ ... قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى‌ لِلْمُسْلِمِينَ.

ردّ ادّعاى باديه‌نشينان‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور ردّ ادّعاى ایمان اعراب بادیه‌نشین، در عين پذیرش اسلام آنان:
قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ‌ ....

رفع تكليف سخت‌

[ویرایش]

برداشتن تكاليف دشوار و بارهاى سنگين از دوش مردم و گسستن زنجيرهاى جهل و خرافه و زدودن بدعتهاى دينى، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در انجام دادن رسالت خويش:
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ‌ ... وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ‌ ....

صبر

[ویرایش]
[۳۴۱] رجوع شود به مقاله صبر محمد (قرآن).


عدم حمايت از خائنان‌

[ویرایش]

هشدار خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، در مورد دفاع از خائنان:
وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً.

عفو

[ویرایش]


← عفو بنی‌اسرائیل


•••پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به عفو و گذشت از خطاهای بنی اسرائیل و ترك هر گونه تعرض نسبت به آنان:
... بَنِي إِسْرائِيلَ‌ .... وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى‌ خائِنَةٍ مِنْهُمْ‌ ... فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ‌ ....

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظف به عفو و گذشت از غير خائنان بنی‌اسرائیل:
... بَنِي إِسْرائِيلَ‌ .... وَ لا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى‌ خائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ‌ ... بر اين اساس كه امر به عفو، فقط شامل غير خائنان از بنى اسرائيل باشد.

← عفو مراجعه‌کنندگان به طاغوت


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به چشم‌پوشى از خطاى مراجعه‌كنندگان به طاغوت و پشيمان از آن:
... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ .... ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً ...فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ‌ ... كلمه «اعراض» به قرينه «عظهم» (آنان را نصیحت كن‌) به معناى اعراض از عقوبت و خطاى آنان است، نه به معناى دورى كردن.

← عفو از خطاکارن جنگ احد


عفو از خطا كاران پیکار احد، تكليف الهى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ‌ ...فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ‌ ....

← عفو از خطاکارن


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور پيشه ساختن عفو از خطاكاران:
۱. ... فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا ....
۲. ... قُلِ الْعَفْوَ ....
۳. ... فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ‌ ....
۴. ... فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ‌ ....
۵. خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ.
۶. وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
۷. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.

فرماندهى

[ویرایش]

یکی از وظایفپيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرماندهی مسلمانان بود.
[۳۶۰] رجوع شود به مقاله فرماندهی محمد (قرآن).


قاطعيّت‌

[ویرایش]


← قاطعیت در انجام احکام


توصيه خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مبنى بر قاطعيّت در انجام دادن دستورهاى دين:
۱. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ.
۲. وَ قُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى‌ مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ‌ وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ.
۳. قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ‌ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ‌ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ‌ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ.

← قاطعیت در برابر کافران


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور اعلام ثبات و قاطعيّت عملى بر آيين خود در برابر کفّار:
۱. قُلْ أَيُّ شَيْ‌ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى‌ قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي‌ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ.
۲. قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى‌ مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ‌ ....
۳. وَ إِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ.
۴. أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ.
۵. وَ قُلْ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلى‌ مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ.
۶. قُلْ يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى‌ مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.

قبول بيعت‌

[ویرایش]

مسئوليّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله در پذيرش بیعت زنان متعهد به شرایط ایمان (پرهيز از شرک، سرقت، زنا، قتل اولاد، افترا و نافرمانی):
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ عَلى‌ أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لا يَسْرِقْنَ وَ لا يَزْنِينَ وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبايِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

قضاوت‌

[ویرایش]
[۳۷۲] رجوع شود به مقاله قضاوت محمد (قرآن).


مبارزه با بدعت‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور مبارزه با بدعتها و تحريمهاى ناشى از اوهام بشرى:
۱. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ‌ ....
۲. قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌ ....

مبارزه با رسوم جاهلى‌

[ویرایش]

مبارزه با زشتيها، پليديها و آزاد كردن مردم از عادات و رسوم خرافى جاهليّت، وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَ‌ ... يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ‌ ....

مبارزه با شرک

[ویرایش]

مبارزه با شرک و كفر، با اعتماد به نصرت خداوند و كمك مؤمنان، مسئوليّت پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ إِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ‌ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

مدارا

[ویرایش]

مدارا با افراد داراى برخورد منافقانه با دستورهاى آن حضرت، وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ يَقُولُونَ طاعَةٌ فَإِذا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ‌ ... فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ‌ ... «فاعرض عنهم»: از اينكه نام منافقان برده نشده، درمى‌يابيم كه هدف، پوششى بر كارهاى آنها بوده تا اسلام استقرار پيدا كند. اين عمل، مدارا ناميده مى‌شود.

مشورت‌

[ویرایش]

مشورت با مسلمانان در امور اجتماعى، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ....

مصلحت‌انديشى‌

[ویرایش]

مصلحت‌اندیشی در حلّ و فصل امور اجتماعى، از اختيارات پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... وَ إِذا كانُوا مَعَهُ عَلى‌ أَمْرٍ جامِعٍ‌ ... فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ‌ ....

مطالبه برهان‌

[ویرایش]


← مطالبه برهان از اهل‌کتاب


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به مطالبه برهان از یهود و نصارا در مورد ادعاى محروميّت مسلمانان از بهشت:
وَ قالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى‌ ...قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

← مطالبه برهان از خداوند


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به دعا براى اعطاى حجّت و دليل از درگاه خداوند براى انجام پيروزمندانه رسالت خويش:
وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً.

← مطالبه برهان از مشرکان


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به مطالبه برهان و دليل روشن از مشرکان در زمينه شرك آنان:
۱. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ‌ ....
۲. ... أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ.

موعظه‌

[ویرایش]

••• موعظه منافقان مراجعه‌كننده به طاغوت و پشيمان از آن و گوشزد كردن نتيجه اعمالشان، با بيانى رسا، وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ .... رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ... ثُمَّ جاؤُكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا إِحْساناً وَ تَوْفِيقاً ... فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ‌ ....

••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور موعظه و زنده نگهداشتن ياد قیامت و حساب در خاطره‌ها، با توجّه دادن انسانها به قدرت خدا:
أَ فَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ‌ وَ إِلَى‌ السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ‌ وَ إِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ‌ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ‌ فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ‌ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ.

مهلت دادن‌

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور فرصت دادن به كافران عصر بعثت و پرهيز از نفرين و درخواست عذاب سريع براى آنان:
فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً.

نظارت بر اجراى حدود

[ویرایش]

پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مسئول نظارت بر حسن اجراى طلاق با نگهداشتن عدّه به همراه شرايط آن:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَ‌ ... وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ‌... مخاطب قرار گرفتن شخص پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله درآغاز آيات‌مربوط به احكام طلاق با آنكه اين احكام و حدود مربوط به همه مسلمانان است، مى‌تواند بيانگر برداشت ياد شده باشد.

نقل تاريخ‌

[ویرایش]


← نقل داستان هابیل و قابیل


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به نقل صحيح داستان قربانى هابیل و قابیل براى اهل‌کتاب:
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ ... ضمير «عليهم» به بنی اسرائیل (اهل كتاب) بر مى‌گردد.

← نقل داستان بلعم باعورا


تبيين داستان بلعم باعورا براى عبرت گرفتن تکذیب‌کنندگان آیات الهی، از وظايف پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ‌ ... فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

← نقل سرگذشت حضرت نوح


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور بازگويى سرگذشت نوح علیه‌السلام و قومش، براى هشدار مشركان عرب مکّه:
وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ‌ ....

← نقل سرگذشت حضرت موسی


يادآورى سرگذشت موسی علیه‌السلام و قومش، وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ إِذْ قالَ مُوسى‌ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا ... «و إذ قال» به تقدير «اذكر» يعنى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، داستان موسى عليه‌السلام و قومش را به ياد بياور.

← نقل داستان خلقت انسان


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به يادآورى داستان خلقت و آفرینش انسان:
وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ‌ . «اذكر» قبل از «إذ قال» در تقدير است؛ يعنى به ياد بياور زمانى كه خداوند به ملائکه گفت: مى‌خواهم بشر بيافرينم.

← نقل داستان حضرت ابراهیم


••• پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار آگاه كردن بندگان، از ماجراى مهمانان حضرت ابراهیم علیه‌السلام (فرشتگان):
وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ.

••• پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به يادآورى سرگذشت حضرت ابراهیم علیه‌السلام در قرآن:
۱. وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا.
۲. وَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ‌ ....

← نقل سرگذشت حضرت مریم


توجّه ويژه به آيات سرگذشت مریم و تشريح داستان تولد عیسی علیه‌السلام در قرآن، وظيفه‌اى الهى بر عهده پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله:
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا.

← نقل سرگذشت حضرت موسی


پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به يادآورى سرگذشت حضرت موسی علیه‌السلام در قرآن:
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى‌ إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا.

← نقل سرگذشت اسماعیل صادق‌الوعد


پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور يادآورى سرگذشت اسماعیل صادق الوعد علیه‌السلام در قرآن:
۱. وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
۲. وَ اذْكُرْ إِسْماعِيلَ‌ ....

← نقل سرگذشت حضرت ادریس


پيامبراكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور يادآورى سرگذشت ادریس بسيار راستگو در قرآن:
وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا.

← نقل سرگذشت حضرت داود


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مسئول ياد كردن سرگذشت حضرت داودِ صاحب قدرت و بسيار توّاب:
... وَ اذْكُرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ.

← نقل داستان حضرت ایوب


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، مأمور يادآورى داستان ایّوب علیه‌السلام:
وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادى‌ رَبَّهُ‌ ....

← نقل سرگذشت حضرت اسحاق


پيامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور يادكرد سرگذشت اسحاقِ صاحب قدرت و آگاهى:
وَ اذْكُرْ عِبادَنا ... وَ إِسْحاقَ‌ ... أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ.

← نقل سرگذشت حضرت یعقوب


پيامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور يادآورى سرگذشت بنده خاصّ خدا، یعقوبِ صاحب قدرت و آگاهى:
وَ اذْكُرْ عِبادَنا ... وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ.

← نقل سرگذشت حضرت الیسع


پيامبر گرامى اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله وظيفه‌دار ياد كردن سرگذشت الیسع برگزيده:
وَ اذْكُرْ ... وَ الْيَسَعَ‌ ... وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ.

← نقل سرگذشت حضرت ذالکفل


پيامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله موظّف به ياد كردن سرگذشت ذاالکفل برگزيده:
وَ اذْكُرْ ... وَ ذَا الْكِفْلِ وَ كُلٌّ مِنَ الْأَخْيارِ.

← نقل سرگذشت حضرت هود


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مأمور ياد كردن سرگذشت هود علیه‌السلام و انذارهايش به قوم عاد:
وَ اذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ‌ ....

نهى از منكر

[ویرایش]

برحذر داشتن از كارهاى ناروا، از مسئوليّتهاى اساسى پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
... الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي‌ ... وَ يَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ....

هدايتگرى‌

[ویرایش]

هدایت و راهنمايى انسانها، مسئوليّتى الهى برعهده پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله:
۱. قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى‌ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى‌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
۲. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ ....
۳. إِنْ تَحْرِصْ عَلى‌ هُداهُمْ‌ ....
۴. وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا ... وَ هُدىً‌ ....
۵. ... لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى‌ لِلْمُسْلِمِينَ.
۶. ... وَ ادْعُ إِلى‌ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى‌ هُدىً مُسْتَقِيمٍ.
۷. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ ....
۸. ... وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى‌.
۹. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى‌ ....
۱۰. أَ رَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى‌.

← هدایت به سوی نور


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار هدايت مردم به سوى نور و خارج كردن آنان از ظلمتها و گمراهی با تعاليم قرآن:
۱. ... كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى‌ صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.
۲. رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِ اللَّهِ مُبَيِّناتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ....

← هموار ساختن راه هدایت


وظيفه پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله هموار ساختن راه هدايت و واگذارى انتخاب به خود مردم:
فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى‌ آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.

← هدایت بهصراط مستقیم


پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله، وظيفه‌دار هدايت انسانها به صراط مستقیم:
... وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ.

ياد خدا

[ویرایش]

دستور خداوند به پيامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله مبنى بر یاد خدا بودن و توجّه به مقام ربوبى او:
۱. ... وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً ....
۲. وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ‌ ....
۳. ... وَ اذْكُرْ رَبَّكَ‌ ....
۴. وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ‌ ....
۵. وَ اذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ‌ ....

پانویس

[ویرایش]
 
۱. برای توضیح بیشتر رجوع کنید به مقاله اتمام حجت محمد (قرآن).
۲. مائده/سوره۵، آیه۷۶.    
۳. انعام/سوره۶، آیات۱۲-۱۴.    
۴. انعام/سوره۶، آیه۶۳.    
۵. انعام/سوره۶، آیه۶۴.    
۶. انعام/سوره۶، آیه۷۱.    
۷. اعراف/سوره۷، آیات۱۹۱-۱۹۵.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۷.    
۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۸.    
۱۰. یونس/سوره۱۰، آیه۳۴.    
۱۱. یونس/سوره۱۰، آیه۳۵.    
۱۲. رعد/سوره۱۳، آیه۱۶.    
۱۳. رعد/سوره۱۳، آیه۳۳.    
۱۴. اسراء/سوره۱۷، آیه۴۲.    
۱۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۵۶.    
۱۶. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۴.    
۱۷. نمل/سوره۲۷، آیه۶۴.    
۱۸. روم/سوره۳۰، آیه۴۰.    
۱۹. سبأ/سوره۳۴، آیه۲۲.    
۲۰. فاطر/سوره۳۵، آیه۴۰.    
۲۱. زمر/سوره۳۹، آیه۳۸.    
۲۲. زمر/سوره۳۹، آیه۴۳.    
۲۳. رجوع شود به مقاله احتجاج محمد (قرآن).
۲۴. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۶.    
۲۵. روم/سوره۳۰، آیه۳۸.    
۲۶. رجوع شود به مقاله استعاذه محمد (قرآن).
۲۷. نساء/سوره۴، آیه۱۰۶.    
۲۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۲۹. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۲.    
۳۰. کهف/سوره۱۸، آیه۳۲.    
۳۱. یس/سوره۳۶، آیه۱۳.    
۳۲. کهف/سوره۱۸، آیه۴۵.    
۳۳. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۲.    
۳۴. شوری/سوره۴۲، آیه۱۵.    
۳۵. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۴.    
۳۶. شوری/سوره۴۲، آیه۱۵.    
۳۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۸۴.    
۳۸. آل‌عمران/سوره۳، آیه۸۴.    
۳۹. انعام/سوره۶، آیه۱۵.    
۴۰. آل‌عمران/سوره۳، آیه۲۰.    
۴۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴.    
۴۲. انعام/سوره۶، آیه۷۱.    
۴۳. انعام/سوره۶، آیه۱۶۳.    
۴۴. نمل/سوره۲۷، آیه۹۱.    
۴۵. زمر/سوره۳۹، آیه۱۲.    
۴۶. غافر/سوره۴۰، آیه۶۶.    
۴۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۲۹.    
۴۸. کهف/سوره۱۸، آیات۲۵-۲۷.    
۴۹. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۴۸، «لحد».    
۵۰. توبه/سوره۹، آیه۶.    
۵۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۸.    
۵۲. انعام/سوره۶، آیه۱۶۲.    
۵۳. انعام/سوره۶، آیه۱۶۳.    
۵۴. رعد/سوره۱۳، آیه۳۶.    
۵۵. نمل/سوره۲۷، آیه۹۱.    
۵۶. زمر/سوره۳۹، آیه۲.    
۵۷. زمر/سوره۳۹، آیه۱۱.    
۵۸. زمر/سوره۳۹، آیه۱۴.    
۵۹. مزمّل/سوره۷۳، آیه۸.    
۶۰. جنّ/سوره۷۲، آیه۱.    
۶۱. جنّ/سوره۷۲، آیه۲.    
۶۲. ملک/سوره۶۷، آیات۲۴-۲۶.    
۶۳. جنّ/سوره۷۲، آیه۲۵.    
۶۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۲۸.    
۶۵. انعام/سوره۶، آیه۹۰.    
۶۶. نور/سوره۲۴، آیه۵۷.    
۶۷. سبأ/سوره۳۴، آیه۴۷.    
۶۸. ص/سوره۳۸، آیه۸۶.    
۶۹. شوری/سوره۴۲، آیه۲۳.    
۷۰. مائده/سوره۵، آیه۶۰.    
۷۱. توبه/سوره۹، آیه۸۳.    
۷۲. توبه/سوره۹، آیه۸۴.    
۷۳. هود/سوره۱۱، آیه۱۱۴.    
۷۴. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۵.    
۷۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۸.    
۷۶. اسراء/سوره۱۷، آیه۷۹.    
۷۷. انعام/سوره۶، آیه۸۹.    
۷۸. انعام/سوره۶، آیه۹۰.    
۷۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۸۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۹.    
۸۱. رجوع شود به مقاله انذارهای محمد (قرآن).
۸۲. رجوع شود به مقاله انفاق محمد (قرآن).
۸۳. رجوع شود به مقاله محمد و اهل‌کتاب (قرآن).
۸۴. رجوع شود به مقاله محمد و کافران (قرآن).
۸۵. توبه/سوره۹، آیه۹۴.    
۸۶. رجوع شود به مقاله محمد و مشرکان (قرآن).
۸۷. رجوع شود به مقاله محمد و منافقان (قرآن).
۸۸. نساء/سوره۴، آیه۸۳.    
۸۹. رجوع شود به مقاله بشارت‌های محمد (قرآن).
۹۰. انعام/سوره۶، آیه۷۰.    
۹۱. انعام/سوره۶، آیه۱۱۲.    
۹۲. رجوع شود به مقاله محمد و کافران (قرآن).
۹۳. رجوع شود به مقاله محمد و مشرکان (قرآن).
۹۴. بقره/سوره۲، آیه۱۸۹.    
۹۵. بقره/سوره۲، آیه۲۱۵.    
۹۶. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.    
۹۷. بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    
۹۸. بقره/سوره۲، آیه۲۲۰.    
۹۹. بقره/سوره۲، آیه۲۲۲.    
۱۰۰. نساء/سوره۴، آیه۱۲۷.    
۱۰۱. نساء/سوره۴، آیه۱۷۶.    
۱۰۲. مائده/سوره۵، آیه۴.    
۱۰۳. مائده/سوره۵، آیه۱۹.    
۱۰۴. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۱۰۵. اعراف/سوره۷، آیه۳۲.    
۱۰۶. اعراف/سوره۷، آیه۳۳.    
۱۰۷. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۱۰۸. انفال/سوره۸، آیه۱.    
۱۰۹. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۱۱۰. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۰۰.    
۱۱۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴۳.    
۱۱۲. انعام/سوره۶، آیه۱۴۴.    
۱۱۳. انعام/سوره۶، آیه۱۴۵.    
۱۱۴. انعام/سوره۶، آیه۱۴۸.    
۱۱۵. انعام/سوره۶، آیه۱۵۰.    
۱۱۶. انعام/سوره۶، آیه۱۵۱.    
۱۱۷. اعراف/سوره۷، آیه۲۸.    
۱۱۸. اعراف/سوره۷، آیه۳۲.    
۱۱۹. اعراف/سوره۷، آیه۳۳.    
۱۲۰. انعام/سوره۶، آیه۱۴.    
۱۲۱. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۴.    
۱۲۲. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۵.    
۱۲۳. کافرون/سوره۱۰۹، آیات۱-۶.    
۱۲۴. انفال/سوره۸، آیه۴۳.    
۱۲۵. مریم/سوره۱۹، آیه۷۵.    
۱۲۶. انفال/سوره۸، آیه۳۸.    
۱۲۷. انفال/سوره۸، آیه۳۹.    
۱۲۸. جنّ/سوره۷۲، آیه۲۲.    
۱۲۹. کهف/سوره۱۸، آیه۱۰۹.    
۱۳۰. آل‌عمران/سوره۳، آیه۲۰.    
۱۳۱. انعام/سوره۶، آیه۱۴.    
۱۳۲. انعام/سوره۶، آیه۷۱.    
۱۳۳. انعام/سوره۶، آیه۱۶۱.    
۱۳۴. انعام/سوره۶، آیه۱۶۳.    
۱۳۵. نمل/سوره۲۷، آیه۹۱.    
۱۳۶. زمر/سوره۳۹، آیه۱۲.    
۱۳۷. کافرون/سوره۱۰۹، آیات۱-۶.    
۱۳۸. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۱۳۹. کهف/سوره۱۸، آیه۲۲.    
۱۴۰. کهف/سوره۱۸، آیه۲۶.    
۱۴۱. کهف/سوره۱۸، آیه۲۷.    
۱۴۲. انعام/سوره۶، آیه۵۷.    
۱۴۳. انعام/سوره۶، آیه۵۸.    
۱۴۴. انعام/سوره۶، آیه۵۰.    
۱۴۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۳.    
۱۴۶. یونس/سوره۱۰، آیه۱۵.    
۱۴۷. کهف/سوره۱۸، آیه۱۱۰.    
۱۴۸. اسراء/سوره۱۷، آیات۹۰-۹۳.    
۱۴۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۷.    
۱۵۰. نمل/سوره۲۷، آیه۶۵.    
۱۵۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۳.    
۱۵۲. جنّ/سوره۷۲، آیه۲۵.    
۱۵۳. نازعات/سوره۷۹، آیه۴۲.    
۱۵۴. نازعات/سوره۷۹، آیه۴۳.    
۱۵۵. انعام/سوره۶، آیه۵۰.    
۱۵۶. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۸.    
۱۵۷. یونس/سوره۱۰، آیه۲۰.    
۱۵۸. هود/سوره۱۱، آیه۳۱.    
۱۵۹. نمل/سوره۲۷، آیه۶۵.    
۱۶۰. احقاف/سوره۴۶، آیه۹.    
۱۶۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۲۶.    
۱۶۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۸.    
۱۶۳. یونس/سوره۱۰، آیه۱۶.    
۱۶۴. یونس/سوره۱۰، آیه۴۹.    
۱۶۵. احقاف/سوره۴۶، آیه۱۱.    
۱۶۶. جنّ/سوره۷۲، آیه۲۱.    
۱۶۷. جنّ/سوره۷۲، آیه۲۲.    
۱۶۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۷.    
۱۶۹. مائده/سوره۵، آیه۷۶.    
۱۷۰. انعام/سوره۶، آیه۴۰.    
۱۷۱. انعام/سوره۶، آیه۴۱.    
۱۷۲. انعام/سوره۶، آیه۴۶.    
۱۷۳. انعام/سوره۶، آیه۶۳.    
۱۷۴. انعام/سوره۶، آیه۶۴.    
۱۷۵. انعام/سوره۶، آیه۷۱.    
۱۷۶. انعام/سوره۶، آیه۱۱۴.    
۱۷۷. انعام/سوره۶، آیه۱۶۴.    
۱۷۸. اعراف/سوره۷، آیه۱۴۰.    
۱۷۹. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۱.    
۱۸۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۵.    
۱۸۱. یونس/سوره۱۰، آیه۳۱.    
۱۸۲. یونس/سوره۱۰، آیه۳۲.    
۱۸۳. یونس/سوره۱۰، آیه۳۴.    
۱۸۴. یونس/سوره۱۰، آیه۳۵.    
۱۸۵. رعد/سوره۱۳، آیه۱۶.    
۱۸۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیات۸۴-۸۹.    
۱۸۷. قصص/سوره۲۸، آیه۷۱.    
۱۸۸. قصص/سوره۲۸، آیه۷۲.    
۱۸۹. سبأ/سوره۳۴، آیه۲۴.    
۱۹۰. فاطر/سوره۳۵، آیه۴۰.    
۱۹۱. احقاف/سوره۴۶، آیه۴.    
۱۹۲. انعام/سوره۶، آیه۴۷.    
۱۹۳. یونس/سوره۱۰، آیه۳۱.    
۱۹۴. یونس/سوره۱۰، آیه۳۲.    
۱۹۵. یونس/سوره۱۰، آیه۳۴.    
۱۹۶. یونس/سوره۱۰، آیه۳۵.    
۱۹۷. مؤمنون/سوره۲۳، آیات۸۴-۸۹.    
۱۹۸. قصص/سوره۲۸، آیه۷۱.    
۱۹۹. قصص/سوره۲۸، آیه۷۲.    
۲۰۰. سبأ/سوره۳۴، آیه۲۴.    
۲۰۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۴۰.    
۲۰۲. احقاف/سوره۴۶، آیه۴.    
۲۰۳. رجوع شود به مقاله پاسخگویی محمد (قرآن).
۲۰۴. روم/سوره۳۰، آیه۳۰.    
۲۰۵. روم/سوره۳۰، آیه۴۳.    
۲۰۶. رجوع شود به مقاله سؤال محمد (قرآن).
۲۰۷. انعام/سوره۶، آیه۱۱۴.    
۲۰۸. انعام/سوره۶، آیه۱۱۶.    
۲۰۹. بقره/سوره۲، آیه۱۴۵.    
۲۱۰. جاثیه/سوره۴۵، آیه۱۸.    
۲۱۱. نور/سوره۲۴، آیه۵۲.    
۲۱۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۱.    
۲۱۳. احزاب/سوره۳۳، آیه۴۸.    
۲۱۴. انعام/سوره۶، آیه۵۶.    
۲۱۵. انعام/سوره۶، آیه۱۵۰.    
۲۱۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۱.    
۲۱۷. احزاب/سوره۳۳، آیه۴۸.    
۲۱۸. نجم/سوره۵۳، آیه۳.    
۲۱۹. نجم/سوره۵۳، آیه۴.    
۲۲۰. انعام/سوره۶، آیه۱۵۰.    
۲۲۱. مائده/سوره۵، آیه۴۸.    
۲۲۲. مائده/سوره۵، آیه۴۹.    
۲۲۳. شوری/سوره۴۲، آیه۱۴.    
۲۲۴. شوری/سوره۴۲، آیه۱۵.    
۲۲۵. بقره/سوره۲، آیه۱۴۵.    
۲۲۶. بقره/سوره۲، آیه۱۲۰.    
۲۲۷. رعد/سوره۱۳، آیه۳۷.    
۲۲۸. یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۸.    
۲۲۹. رعد/سوره۱۳، آیه۳۶.    
۲۳۰. انعام/سوره۶، آیه۱۴.    
۲۳۱. انعام/سوره۶، آیه۵۶.    
۲۳۲. توبه/سوره۹، آیه۱.    
۲۳۳. توبه/سوره۹، آیه۳.    
۲۳۴. بقره/سوره۲، آیه۱۴۷.    
۲۳۵. آل‌عمران/سوره۳، آیه۶۰.    
۲۳۶. انعام/سوره۶، آیه۱۱۴.    
۲۳۷. یونس/سوره۱۰، آیه۹۴.    
۲۳۸. هود/سوره۱۱، آیه۱۷.    
۲۳۹. هود/سوره۱۱، آیه۱۰۹.    
۲۴۰. سجده/سوره۳۲، آیه۲۳.    
۲۴۱. انعام/سوره۶، آیه۵۲.    
۲۴۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۲.    
۲۴۳. حجر/سوره۱۵، آیه۸۸.    
۲۴۴. طه/سوره۲۰، آیه۱۳۱.    
۲۴۵. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۳.    
۲۴۶. انعام/سوره۶، آیه۱۰۶.    
۲۴۷. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۹.    
۲۴۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۲.    
۲۴۹. احقاف/سوره۴۶، آیه۹.    
۲۵۰. انعام/سوره۶، آیه۱۴.    
۲۵۱. انعام/سوره۶، آیه۱۶۳.    
۲۵۲. زمر/سوره۳۹، آیه۱۲.    
۲۵۳. انعام/سوره۶، آیه۱۴.    
۲۵۴. انعام/سوره۶، آیه۱۶۳.    
۲۵۵. زمر/سوره۳۹، آیه۱۲.    
۲۵۶. انعام/سوره۶، آیه۵۴.    
۲۵۷. نساء/سوره۴، آیه۸۴.    
۲۵۸. انعام/سوره۶، آیه۱۹.    
۲۵۹. هود/سوره۱۱، آیه۳۵.    
۲۶۰. یونس/سوره۱۰، آیه۴۱.    
۲۶۱. توبه/سوره۹، آیه۱.    
۲۶۲. توبه/سوره۹، آیه۳.    
۲۶۳. رجوع شود به مقاله تبلیغ محمد (قرآن).
۲۶۴. نحل/سوره۱۶، آیه۴۴.    
۲۶۵. نحل/سوره۱۶، آیه۶۴.    
۲۶۶. نحل/سوره۱۶، آیه۸۲.    
۲۶۷. انعام/سوره۶، آیه۳۷.    
۲۶۸. انعام/سوره۶، آیه۱۰۹.    
۲۶۹. یونس/سوره۱۰، آیه۲۰.    
۲۷۰. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۵۰.    
۲۷۱. رجوع شود به مقاله تحدی محمد (قرآن).
۲۷۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۲۷۳. انعام/سوره۶، آیه۷۰.    
۲۷۴. اعراف/سوره۷، آیه۲.    
۲۷۵. ق/سوره۵۰، آیه۴۵.    
۲۷۶. ذاریات/سوره۵۱، آیه۵۵.    
۲۷۷. طور/سوره۵۲، آیه۲۹.    
۲۷۸. اعلی/سوره۸۷، آیه۹.    
۲۷۹. غاشیه/سوره۸۸، آیه۲۱.    
۲۸۰. بقره/سوره۲، آیه۱۲۹.    
۲۸۱. بقره/سوره۲، آیه۱۵۱.    
۲۸۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۴.    
۲۸۳. جمعه/سوره۶۲، آیه۲.    
۲۸۴. رجوع شود به مقاله تسبیح محمد (قرآن).
۲۸۵. نساء/سوره۴، آیه۸۴.    
۲۸۶. انفال/سوره۸، آیه۶۵.    
۲۸۷. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۰.    
۲۸۸. روم/سوره۳۰، آیه۴۲.    
۲۸۹. احزاب/سوره۳۳، آیه۵۹.    
۲۹۰. بقره/سوره۲، آیه۱۵۱.    
۲۹۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۴.    
۲۹۲. جمعه/سوره۶۲، آیه۲.    
۲۹۳. بقره/سوره۲، آیه۱۵۱.    
۲۹۴. احزاب/سوره۳۳، آیه۱.    
۲۹۵. بقره/سوره۲، آیه۱۲۹.    
۲۹۶. بقره/سوره۲، آیه۱۵۱.    
۲۹۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۶۴.    
۲۹۸. رعد/سوره۱۳، آیه۳۰.    
۲۹۹. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۰۶.    
۳۰۰. کهف/سوره۱۸، آیه۲۷.    
۳۰۱. نمل/سوره۲۷، آیه۹۲.    
۳۰۲. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۴۵.    
۳۰۳. جمعه/سوره۶۲، آیه۲.    
۳۰۴. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۱.    
۳۰۵. بیّنه/سوره۹۸، آیه۲.    
۳۰۶. حجر/سوره۱۵، آیه۸۸.    
۳۰۷. شعراء/سوره۲۶، آیه۲۱۵.    
۳۰۸. توبه/سوره۹، آیه۶۵.    
۳۰۹. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۸.    
۳۱۰. رجوع شود به مقاله توکل محمد (قرآن).
۳۱۱. توبه/سوره۹، آیه۶۴.    
۳۱۲. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۵.    
۳۱۳. کهف/سوره۱۸، آیه۹.    
۳۱۴. کهف/سوره۱۸، آیه۲۲.    
۳۱۵. رجوع شود به مقاله جهاد محمد (قرآن).
۳۱۶. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲۸.    
۳۱۷. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۱۱.    
۳۱۸. نمل/سوره۲۷، آیه۹۳.    
۳۱۹. نمل/سوره۲۷، آیه۵۹.    
۳۲۰. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۶۳.    
۳۲۱. لقمان/سوره۳۱، آیه۲۵.    
۳۲۲. غافر/سوره۴۰، آیه۵۵.    
۳۲۳. ق/سوره۵۰، آیه۳۹.    
۳۲۴. طور/سوره۵۲، آیه۴۸.    
۳۲۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۳۰.    
۳۲۶. حجر/سوره۱۵، آیه۹۸.    
۳۲۷. نصر/سوره۱۱۰، آیه۳.    
۳۲۸. انعام/سوره۶، آیه۱۵۰.    
۳۲۹. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۳۳۰. توبه/سوره۹، آیه۱۰۳.    
۳۳۱. یونس/سوره۱۰، آیه۱۰۱.    
۳۳۲. نور/سوره۲۴، آیه۱۵.    
۳۳۳. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۲۰.    
۳۳۴. انعام/سوره۶، آیه۱۱.    
۳۳۵. نمل/سوره۲۷، آیه۶۹.    
۳۳۶. روم/سوره۳۰، آیه۴۲.    
۳۳۷. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۱.    
۳۳۸. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۲.    
۳۳۹. حجرات/سوره۴۹، آیه۱۴.    
۳۴۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۳۴۱. رجوع شود به مقاله صبر محمد (قرآن).
۳۴۲. نساء/سوره۴، آیه۱۰۷.    
۳۴۳. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۳۴۴. مائده/سوره۵، آیه۱۳.    
۳۴۵. مائده/سوره۵، آیه۱۲.    
۳۴۶. مائده/سوره۵، آیه۱۳.    
۳۴۷. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۲۶۸.    
۳۴۸. نساء/سوره۴، آیه۶۰.    
۳۴۹. نساء/سوره۴، آیه۶۲.    
۳۵۰. نساء/سوره۴، آیه۶۳.    
۳۵۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۵.    
۳۵۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۳۵۳. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۳۵۴. بقره/سوره۲، آیه۲۱۹.    
۳۵۵. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۳۵۶. مائده/سوره۵، آیه۱۳.    
۳۵۷. اعراف/سوره۷، آیه۱۹۹.    
۳۵۸. حجر/سوره۱۵، آیه۸۵.    
۳۵۹. زخرف/سوره۴۳، آیه۸۹.    
۳۶۰. رجوع شود به مقاله فرماندهی محمد (قرآن).
۳۶۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۶۰.    
۳۶۲. هود/سوره۱۱، آیه۱۲۱.    
۳۶۳. هود/سوره۱۱، آیه۱۲۲.    
۳۶۴. کافرون/سوره۱۰۹، آیات۱-۶.    
۳۶۵. انعام/سوره۶، آیه۱۹.    
۳۶۶. انعام/سوره۶، آیه۱۳۵.    
۳۶۷. یونس/سوره۱۰، آیه۴۱.    
۳۶۸. هود/سوره۱۱، آیه۳۵.    
۳۶۹. هود/سوره۱۱، آیه۱۲۱.    
۳۷۰. زمر/سوره۳۹، آیه۳۹.    
۳۷۱. ممتحنه/سوره۶۰، آیه۱۲.    
۳۷۲. رجوع شود به مقاله قضاوت محمد (قرآن).
۳۷۳. اعراف/سوره۷، آیه۳۲.    
۳۷۴. اعراف/سوره۷، آیه۳۳.    
۳۷۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۳۷۶. انفال/سوره۸، آیه۶۲.    
۳۷۷. انفال/سوره۸، آیه۶۴.    
۳۷۸. نساء/سوره۴، آیه۸۱.    
۳۷۹. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۲۴.    
۳۸۰. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵۹.    
۳۸۱. نور/سوره۲۴، آیه۶۲.    
۳۸۲. بقره/سوره۲، آیه۱۱۱.    
۳۸۳. اسراء/سوره۱۷، آیه۸۰.    
۳۸۴. انبیاء/سوره۲۱، آیه۲۴.    
۳۸۵. نمل/سوره۲۷، آیه۶۴.    
۳۸۶. نساء/سوره۴، آیات۶۰-۶۳.    
۳۸۷. غاشیه/سوره۸۸، آیات۱۷-۲۱.    
۳۸۸. غاشیه/سوره۸۸، آیه۲۵.    
۳۸۹. غاشیه/سوره۸۸، آیه۲۶.    
۳۹۰. طارق/سوره۸۶، آیه۱۷.    
۳۹۱. طلاق/سوره۶۵، آیه۱.    
۳۹۲. مائده/سوره۵، آیه۲۷.    
۳۹۳. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج ۳، ص ۲۸۲.    
۳۹۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۵.    
۳۹۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۷۶.    
۳۹۶. یونس/سوره۱۰، آیه۷۱.    
۳۹۷. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۶.    
۳۹۸. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج ۷، ص ۱۸۰.    
۳۹۹. حجر/سوره۱۵، آیه۲۸.    
۴۰۰. حجر/سوره۱۵، آیه۵۱.    
۴۰۱. مریم/سوره۱۹، آیه۴۱.    
۴۰۲. ص/سوره۳۸، آیه۴۵.    
۴۰۳. مریم/سوره۱۹، آیات۱۶-۱۹.    
۴۰۴. مریم/سوره۱۹، آیه۵۱.    
۴۰۵. مریم/سوره۱۹، آیه۵۴.    
۴۰۶. ص/سوره۳۸، آیه۴۸.    
۴۰۷. مریم/سوره۱۹، آیه۵۶.    
۴۰۸. ص/سوره۳۸، آیه۱۷.    
۴۰۹. ص/سوره۳۸، آیه۴۱.    
۴۱۰. ص/سوره۳۸، آیه۴۵.    
۴۱۱. ص/سوره۳۸، آیه۴۵.    
۴۱۲. ص/سوره۳۸، آیه۴۸.    
۴۱۳. ص/سوره۳۸، آیه۴۸.    
۴۱۴. احقاف/سوره۴۶، آیه۲۱.    
۴۱۵. اعراف/سوره۷، آیه۱۵۷.    
۴۱۶. بقره/سوره۲، آیه۹۷.    
۴۱۷. توبه/سوره۹، آیه۳۳.    
۴۱۸. نحل/سوره۱۶، آیه۳۷.    
۴۱۹. نحل/سوره۱۶، آیه۶۴.    
۴۲۰. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰۲.    
۴۲۱. حجّ/سوره۲۲، آیه۶۷.    
۴۲۲. فتح/سوره۴۸، آیه۲۸.    
۴۲۳. نجم/سوره۵۳، آیه۲۳.    
۴۲۴. صفّ/سوره۶۱، آیه۹.    
۴۲۵. علق/سوره۹۶، آیه۱۱.    
۴۲۶. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۱.    
۴۲۷. طلاق/سوره۶۵، آیه۱۱.    
۴۲۸. کهف/سوره۱۸، آیه۶.    
۴۲۹. کهف/سوره۱۸، آیه۷.    
۴۳۰. شوری/سوره۴۲، آیه۵۲.    
۴۳۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۴۱.    
۴۳۲. اعراف/سوره۷، آیه۲۰۵.    
۴۳۳. کهف/سوره۱۸، آیه۲۴.    
۴۳۴. مزمّل/سوره۷۳، آیه۸.    
۴۳۵. انسان/سوره۷۶، آیه۲۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۷، ص۳۳۰، برگرفته از مقاله «وظایف محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله».    


رده‌های این صفحه : محمد بن عبدالله | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار