ولايت تكوينى‌ (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«ولایت تکوینی»، نوشته استاد حسن زاده ، به زبان فارسی و در باره قدرت تصرف در عالم هستی است.


ساختار

[ویرایش]

کتاب، متشکل از دو فصل است که به ترتیب دارای سیزده و بیست و یک عنوان مختلف می‌باشند.
[۱] ولایت تکوینی‌، حسن زاده آملی، ص۱-۶۱.


گزارش محتوا

[ویرایش]

یکی از موضوعات اصیل معارف انسانی و یکی از مسائل مهم عرفانی، مسئله ولایت تکوینی است. انسان ، در ترقیات و عروجات خویش، به مرحله‌ای دست می‌یازد که عالم، به منزله بدن وی و موجودات به منزله اعضا و جوارح وی قرار می‌گیرد و همان گونه که نفس مدبر بدن، بدون هیچ اشکال و صعوبتی در بدن خویش تصرف می‌کند، آدم به کمال رسیده‌ای که مظهر اسمای حسنای الهی است، در ماده کاینات تصرف کرده و تمام اجزای عالم از وی اطاعت و پیروی می‌نمایند.
حضرت استاد، حفظه الله تعالی، خود، در ابتدای کتاب یاد شده، نگاشته‌اند: «حرف عمده ما در پیرامون این موضوع اصیل و قویم معارف انسانی، این است که انسان را قابلیت و لیاقتی است که اگر نهال وجودش را به دست مربیان کامل و مکمل بسپارد و دستور العمل باغبان دین و نهال پرور و انسان ساز را در متن وجود و شئون زندگیش پیاده کند، آن چنان عروج وجودی و اشتداد روحی پیدا می‌کند که اگر در مقام تمثیل بخواهیم حقیقت آن را بازگو کنیم و نمایش دهیم، شجره طوبای الهی می‌شود که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها»

وضعیت کتاب

[ویرایش]

این اثر ، در سال ۱۳۷۱، توسط انتشارات قیام طبع و منتشر شد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ولایت تکوینی‌، حسن زاده آملی، ص۱-۶۱.
۲. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۴-۲۶.    


منبع

[ویرایش]

نرم افزار مجموعه آثار علامه حسن‌زاده آملی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار