پاداش تلاوت قرآن (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که آیات قرآن را تلاوت می‌کنند از پاداش الهی بهره‌مند می‌شوند.


آیات دال بر پاداش تلاوت قرآن

[ویرایش]

تلاوت قرآن، موجب بهره‌مندى از پاداش الهی:
۱. ليسوا سواء مّن أهل الكتب أمّة قآمة يتلون ءايت اللّه ءانآء الّيل ...• وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتّقين. آنها همه يكسان نيستند، از اهل کتاب جمعيتى هستند كه قيام (به حق و ایمان) مى‌كنند و پيوسته در اوقات شب آيات خدا را مى‌خوانند در حالى كه سجده مى‌نمايند. ... و آنچه از اعمال نيك انجام مى‌دهند هرگز كفران نخواهد شد (و پاداش شايسته مى‌بينند) و خدا از پرهيزكاران آگاه است. مقصود از «آيات اللّه»، قرآن است.

۲. إنّ الّذين يتلون كتب اللّه و أقاموا الصّلوة و أنفقوا ممّا رزقنهم سرّا وعلانية يرجون تجرة لّن تبور. كسانى كه كتاب الهى را تلاوت مى‌كنند و نماز را بر پا مى‌دارند و از آنچه به آنها روزى داده‌ايم پنهان و آشكار انفاق مى‌كنند، تجارت (پر سودى) را امید دارند كه نابودى و كساد در آن نيست.

۳. ... فاقرءوا ما تيسّر من القرءان ... فاقرءوا ما تيسّر منه ... وما تقدّموا لأنفسكم مّن خير تجدوه عند اللّه هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا اللّه إنّ اللّه غفور رّحيم. پروردگارت مى‌داند كه تو و گروهى از كسانى كه با تو هستند نزديك دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را بپا مى‌خيزيد، و خداوند شب و روز را اندازه‌گيرى مى‌كند، او مى‌داند كه شما نمى‌توانيد مقدار آن را (دقيقا) اندازه‌گيرى كنيد، لذا شما را بخشيد اكنون آن مقدار از قرآن كه براى شما ميسر است تلاوت كنيد، او مى‌داند به زودى گروهى از شما بيمار مى‌شوند، و گروهى ديگر براى به دست آوردن فضل الهیکسب روزی) به سفر مى‌روند، و گروهى ديگرى در راه خدا جهاد مى‌كنند، پس آن مقدار كه براى شما ممكن است از آن تلاوت‌ كنيد، و نماز را بر پا داريد و زکات ادا كنيد، و به خدا قرض الحسنه دهيد، (در راه او انفاق نمائيد) و (بدانيد) آنچه را از كارهاى خير براى خود از پيش مى‌فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزرگترين پاداش خواهيد يافت، و از خدا آمرزش بطلبيد كه خداوند غفور و رحیم است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۱۳.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۱۵.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۵۵.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص ۸۱۶.    
۵. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۹.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۲۵۰.    
۷. مزمل/سوره۷۳، آیه۲۰.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۱۹۱-۱۹۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۸۴، برگرفته از مقاله «پاداش تلاوت قرآن».    


رده‌های این صفحه : تلاوت | ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار