پاداش خشوع (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمردان و زنان خاشع از پاداش‌های الهی برخوردار خواهند شد.


خشوع در نماز

[ویرایش]

بهشت جاودانه، پاداش خشوع‌كنندگان در نماز:
الّذين هم فى صلاتهم خشعون‌• أولك هم الورثون‌• الّذين يرثون الفردوس هم فيها خلدون. آنها كه در نمازشان خشوع دارند. ... (آرى) آنها وارثانند. كه بهشت برين را ارث مى‌برند، و جاودانه در آن خواهند ماند.

مغفرت و پاداش بزرگ

[ویرایش]

مردان و زنان خاشع برخوردار از آمرزش و پاداش بزرگ الهى:
... والخشعين والخشعت ... أعدّ اللّه لهم مّغفرة وأجرا عظيما.مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنانى كه از فرمان خدا اطاعت مى‌كنند، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شكيبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق‌گر و زنان انفاق كننده، مردان روزه‌دار و زنانى كه روزه مى‌دارند، مردانى كه دامان خود را از آلودگى به بى‌عفتى حفظ مى‌كنند و زنانى كه پاكدامنند، و مردانى كه بسيار به یاد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى‌كنند، خداوند براى همه آنها مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است.

خشوع اهل کتاب

[ویرایش]

خشوع اهل‌کتاب در برابر خداوند، موجب پاداش از نزد پروردگار:
وإنّ من أهل الكتب لمن يؤمن باللّه ومآ أنزل إليكم ومآ أنزل إليهم خشعين للّه لايشترون بايت اللّه ثمنا قليلا أولك لهم أجرهم عند ربّهم إنّ اللّه سريع الحساب.بعضى از اهل كتاب كسانى هستند، كه به خداوند و آنچه بر شما نازل شده، و آنچه بر خود آنان نازل گرديده، ايمان دارند، در برابر (فرمان) خدا خاضعند، و آیات خدا را به بهاى ناچيزى نمى‌فروشند، پاداش آنها نزد پروردگارشان است، خداوند سریع الحساب مى‌باشد (و به سرعت حساب تمام اعمال نيك آنها را كرده و به آنان پاداش مى‌دهد).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۲.    
۲. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۰.    
۳. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۱.    
۴. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۱۹۳.    
۵. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۵.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۳۰۷.    
۷. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۹۹.    
۸. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۳۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۳۸، برگرفته از مقاله «پاداش خشوع».    


رده‌های این صفحه : ثواب | خشوع | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار