پاداش خضوع (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که خداوند را باخضوع و خشوع اطاعت کنند مشمول پاداش الهی خواهند شد.


آیات دال بر پاداش خاضعان

[ویرایش]

اطاعت همراه خضوع، عامل برخوردارى از پاداش الهى:
۱. قل أؤنبّئكم بخير مّن ذلكم للّذين اتّقوا عند ربّهم جنَّت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها وأزوج مّطهّرة ورضون مّن اللّه واللّه بصير بالعباد• ... والقنتين .... بگو:" آيا شما را از چيزى آگاه كنم كه از اين (سرمايه‌هاى مادى)، بهتر است؟" براى كسانى كه پرهیزکاری پيشه كرده‌اند، (و از اين سرمايه‌ها، در راه مشروع و حق و عدالت، استفاده مى‌كنند،) در نزد پروردگارشان (در جهان ديگر)، باغهايى است كه نهرها از پاى درختانش مى‌گذرد، هميشه در آن خواهند بود، و همسرانى پاكيزه، و خشنودی خداوند (نصيب آنهاست). و خدا به (امور) بندگان، بيناست. ... آنها كه (در برابر مشكلات، و در مسير اطاعت و ترک گناه،) استقامت مى‌ورزند، راستگو هستند، (در برابر خدا) خضوع، و (در راه او) انفاق مى‌كنند، و در سحرگاهان، استغفار مى‌نمايند.
«القانتين ...» اوصاف متقین در آيه پيشين است.

۲. ومن يقنت منكنّ للّه ورسوله وتعمل صلحا نّؤتها أجرها مرّتين وأعتدنا لها رزقا كريما. و هر كس از شما براى خدا و پيامبرش خضوع كند، و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم ساخت، و روزی پر ارزشى براى او فراهم ساخته‌ايم.

۳. ... والقنتين والقنتت ... أعدّ اللّه لهم مّغفرة وأجرا عظيما. مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ايمان و زنان با ايمان، مردان مطيع فرمان خدا و زنانى كه از فرمان خدا اطاعت مى‌كنند، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان صابر و شكيبا و زنان صابر و شکیبا، مردان با خشوع و زنان با خشوع، مردان انفاق‌گر و زنان انفاق كننده، مردان روزه‌دار و زنانى كه روزه مى‌دارند، مردانى كه دامان خود را از آلودگى به بى‌عفتى حفظ مى‌كنند و زنانى كه پاكدامنند، و مردانى كه بسيار به یاد خدا هستند و زنانى كه بسيار ياد خدا مى‌كنند، خداوند براى همه آنها مغفرت و پاداش عظيمى فراهم ساخته است.
«قانت» از مصدر «قنوت» و به معناى اطاعت خاضعانه است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۵.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیه۱۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲، ص۴۶۰.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۲، ص ۷۱۴.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۳، ص ۱۱۲.    
۶. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۱.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۲۷۸.    
۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۵.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۳۰۷.    
۱۰. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۴۱۳، «قنت».    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۳۹، برگرفته از مقاله «پاداش خضوع».    


رده‌های این صفحه : ثواب | خضوع | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار