پاداش در برزخ (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در قرآن کریم به شهیدان، مؤمن آل‌یاسین و بندگان مقرب وعده پاداش در برزخ را داده است.


برخورداران پاداش برزخی

[ویرایش]

برخورداران پاداش اخروی عبارتند از:

← شهیدان


••• برخوردارى شهیدان، از پاداش عمل در برزخ:
ولاتقولوا لمن يقتل فى سبيل اللّه أموت بل أحياء ولكن لّاتشعرون.
ولاتحسبنّ الّذين قتلوا فى سبيل اللّه أموتا بل أحيآء عند ربّهم يرزقون‌• فرحين بمآ ءاتهم اللّه من فضله ...• يستبشرون بنعمة مّن اللَّه وفضل وأنَّ اللَّه لايضيع أجر المؤمنين. (اى پیامبر) هرگز گمان مبر آنها كه در راه خدا كشته شده‌اند مردگانند، بلكه آنها زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزى داده مى‌شوند. آنها بخاطر نعمتهاى فراوانى كه خداوند از فضل خود به آنها بخشيده است خوشحالند و بخاطر كسانى كه (مجاهدانى كه) بعد از آنها به آنان ملحق نشدند (نيز) خوشوقتند (زيرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان مى‌بينند و مى‌دانند) كه نه ترسی بر آنها است و نه غمی خواهند داشت. و (نيز) از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان خوشحال و مسرور مى‌شوند و (مى‌بينند كه) خداوند پاداش مؤمنان را ضايع نمى‌كند (نه پاداش شهیدان و نه پاداش مجاهدانى كه شهيد نشدند).

••• هدایت و اصلاح حال و آمرزش، پاداش شهيدان راه خدا در برزخ:
... والّذين قتلوا فى سبيل اللّه فلن يضلّ أعملهم‌• سيهديهم ويصلح بالهم.
[۵] آیه۵.    
هنگامى كه با کافران در میدان جنگ رو به رو مى‌شويد گردنهايشان را بزنيد، و هم چنان ادامه دهيد تا به اندازه كافى دشمن را درهم بكوبيد، در اين هنگام اسیران را محكم ببنديد، سپس يا بر آنها منت گذاريد (و آزادشان كنيد) يا در برابر آزادی از آنها فدیه بگيريد، و اين وضع هم چنان ادامه يابد تا جنگ بار سنگين خود را بر زمین نهد، برنامه اين است، و هر گاه خدا مى‌خواست خودش آنها را مجازات مى‌كرد، اما مى‌خواهد بعضى از شما را با بعضى ديگر بيازمايد، و كسانى كه در راه خدا كشته شدند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمى‌كند. به زودى آنها را هدايت مى‌كند و كار آنها را اصلاح مى‌كند.
جمله «سيهديهم» حال شهيدان را پس از شهادت بيان مى‌كند.

← مؤمن آل‌یاسین


بهشت برزخی، آمرزش و جايگاه گرامى پاداش مؤمن آل‌یاسین:
قيل ادخل الجنّة قال يليت قومى يعلمون‌• بما غفر لى ربّى وجعلنى من المكرمين. (سرانجام او را شهيد كردند و) به او گفته شد وارد بهشت شو گفت اى كاش قوم من مى‌دانستند. كه پروردگارم مرا آمرزيده و از گرامى داشتگان قرار داده است.

← بندگان مقرب


پاداش بندگان مقرّب، برخوردارى از آسایش و ریحان در برزخ:
فروح و ريحان و جنّت نعيم. در روح و ريحان و بهشت پر نعمت است.
از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده كه «روح و ريحان» در قبر است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۵۴.    
۲. آل‌عمران/سوره۳، آیات۱۶۹- ۱۷۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۳، ص۱۶۸.    
۴. محمد/سوره۴۷، آیه۴.    
۵. آیه۵.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲۱، ص۳۹۷.    
۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۸، ص ۲۲۶.    
۸. یس/سوره۳۶، آیه۲۶.    
۹. یس/سوره۳۶، آیه۲۷.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۸، ص۳۴۷.    
۱۱. واقعه/سوره۵۶، آیه۸۹.    
۱۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۲۳، ص۲۸۰.    
۱۳. عروسی حویزی،عبدعلی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، ج ۵، ص ۲۲۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۸۶، برگرفته از مقاله «پاداش در برزخ».    


رده‌های این صفحه : برزخ | ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار